Medarbejderne på de statslige arbejdspladser har indtil nu været sikre på at have løn under deres frokostpause. Men står det til Finansministeriet skal den ret inddrages. Dermed vil de statsansatte – herunder lærere ved eksempelvis VUC’er og EUD’er – blive sat op i arbejdstid. Og det uden at få mere i løn vel at mærke.

Moderniseringsstyrelsen, som hører under Finansministeriet, mener at kunne fjerne den betalte frokostpause uden forhandling.

- Igen skal vi være vidne til besparelser i den offentlige sektor. Denne gang på de statslige arbejdspladser via de ansattes arbejdsvilkår, siger formanden for Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU), Flemming Vinther, der repræsenterer 180.000 ansatte i staten, i en pressemeddelelse.

Inddragelse af frokostpausen vil svare til, at arbejdstiden øges fra 37 til 39,5 timer om ugen, hvilket igen svarer til en stigning i arbejdstiden på cirka 7 procent.

Den danske model sættes ud af spil

Tidligere har ledelsen i statsvirksomheden DR forsøgt at fjerne de ansattes betalte frokostpause, men i februar slog en voldgiftskendelse fast, at den betalte frokostpause var en del af overenskomsten. Og hvis den skal fjernes, skal det ske ved aftaler om nye overenskomster.

Ifølge Flemming Vinther vil Moderniseringsstyrelsen dermed tilsidesætte den såkaldte danske aftalemodel, der bygger på, at løn- og arbejdsvilkår aftales i netop overenskomster, som både lønmodtagere og arbejdsgivere er enige om.

- Den danske model sættes ud af spil, når arbejdstiden med et hug – og uden forhandling – kan sættes op med 2,5 timer om ugen, uden at lønnen følger med, understreger de statsansattes topforhandler.

Seneste angreb i en række

Ifølge dagbladet Politiken mener Moderniseringsstyrelsen ikke, at voldgiftskendelsen i DR-sagen gælder for de øvrige statslige arbejdspladser. Moderniseringsstyrelsen oplyser, at den ikke opsiger den betalte frokost generelt, men lader det være op til de enkelte statslige styrelser og arbejdsgivere.

Formanden for Uddannelsesforbundet, Hanne Pontoppidan påpeger, at planen om at inddrage frokostpausen fra Finansministeriet, som Moderniseringsstyrelsen hører under, blot er det seneste eksempel på, at staten forsøger at snige forringelser af medarbejdernes vilkår igennem uden at forhandle og indgå aftaler.

Som eksempel nævner hun et forsøg på at inddrage bestemte fridage.

- Det tegner til at blive en meget lang vinter frem mod overenskomstforhandlingerne. Arbejdsgiverne fortsætter jagten på at forringe alle vilkår, lyder det fra forbundsformanden, der gør Moderniseringsstyrelsen opmærksom på, at lønmodtagernes smertegrænse for længst er nået.

Meldingen fra Moderniseringsstyrelsen om inddragelse af den betalte frokostpause kommer, inden forhandlingerne for netop de statsligt ansatte for alvor skydes i gang efter nytår.

CFU og Moderniseringsstyrelsen udveksler overenskomstkrav den 15. december 2017.