Det er ”supergodt”, at Uddannelsesforbundet får overenskomst med flere af de private aktører, der overtager undervisningen i dansk som andetsprog. Men udliciteringer handler ikke kun om overenskomstdækning, sagde Hanne Skodborg fra det private sprogcenter LærDansk i Aarhus, da hun var på talerstolen på Uddannelsesforbundets kongres i Crown Plaza den 17.-18. november.

- Jeg kunne godt tænke mig mere debat om de onder, der følger med en udlicitering. Der er en anden trend i halen på det, der hedder mangel på virksomhedsoverdragelse. Det betyder, at man udhuler medarbejdernes sikkerhed for at komme med over i den nye virksomhed.

“Det betyder, at lærerne mister fodfæste på arbejdsmarkedetˮ

- Det betyder, at lærerne mister fodfæste på arbejdsmarkedet, sagde hun og efterlyste en handlingsplan fra Uddannelsesforbundet for at få sat mere fokus på og debat om området.

For selv om det kan være svært at engagere offentligheden i uddannelsesområdet af de voksne sprogkursister generelt, må lige nøjagtig de her usikre ansættelsesforhold da have større almen interesse, lød hendes pointe.

- Når kommunerne siger, de skal betale ekstra, hvis de skal bruge denne lov, fortæller vi dem så, at de private virksomheder faktisk tjener mange penge på det her område og dermed har råd til at overdrage de ansatte medarbejdere, når de har overtaget opgaven? Der er stadig flere større koncerner på området, som har flere afdelinger rundt omkring. Jeg tænker, at vi også skal fortælle kommunerne, at nogle af de penge, de betaler ét sted, måske bliver brugt på et andet, mindre sted, sagde Hanne Skodborg.

Vi er sårbare i Københavns Kommune lige nu

Dorte Skovgård fra Københavns Sprogcenter fulgte op med at fortælle kongressen om den ”sårbare situation”, sproglærerne aktuelt står i i hovedstadsområdet, hvor sprogundervisningen for de selvforsørgende sprogkursister skal udliciteres. Her har kommunen valgt at sige, at det bliver for dyrt at bruge loven om virksomhedsoverdragelse for de nye aktører, der skal overtage undervisningen.

- Det gør ikke noget, at der kommer lidt synlighed omkring vores problemer fra Uddannelsesforbundets side, når nu Dansk Industri og Danske Erhverv har været med på kongressen, sagde hun blandt andet.

Uddannelsesforbundet har en plan

Uddannelsesforbundet har en plan, gjorde Uddannelsesforbundets formand, Hanne Pontoppidan, opmærksom på i sit svar. Den går ifølge hende især ud på at påvirke, hvor man kan. Blandt andet i det VEU-råd, hun sidder i – voksen- og efteruddannelsesrådet – hvor arbejdsgiverne også sidder med, og hvor man i høj grad diskuterer, om man har den rette kompetenceprofil på det ufaglærte arbejdsmarked.

“I samme øjeblik vi får nys om en udlicitering, griber vi fat i kommunenˮ

- Vores handlingsplan er at påvirke her og at påvirke i kommunerne. I samme øjeblik vi får nys om en udlicitering, griber vi fat i kommunen og forsøge at gå ad to spor: Embedsværket og politikerne. Det er faktisk lykkedes at virksomhedsoverdrage mange steder, men det er en evig kamp, og vi bruger spandevis af ressourcer på det, sagde hun. 

Hanne Pontoppidan undrede sig dog også over, at det er så svært at trænge igennem med budskabet i pressen i perioder – blandt andet lige nu – og at området overhovedet ingen politisk bevågenhed har haft i forbindelse med det kommende kommunalvalg.

- Det er meget bekymrede, at hele udliciteringsdiskussionen ikke har fyldt noget. Det synes vi er meget urimeligt. Og det er lige meget, hvor man kigger hen i det politiske landskab, så er der en forståelse af, at vi skal have det her billigere, og at de kommunale budgetter er skrabede. Det er det store problem, vi er oppe imod, for jeg er helt enig i, at det da ikke er medarbejdervilkårene, der skal betale for, at en kommune får en opgave billigere, sagde hun.

København har bevidst fravalgt denne lov

Det fuldstændig ”groteske” i tilfældet med Københavns Kommune er ifølge forbundsformanden, at man på andre områder har sociale klausuler og rigtig mange gode intentioner om at passe godt på medarbejderne.

Alligevel har kommunen helt bevidst truffet et valg om ikke at bruge virksomhedsoverdragelsesloven i forbindelse med udliciteringen her, fordi det vil fordyre tilbuddet at kræve samme løn, pension, fri telefon og bil. Derfor har man anbefalet, at kravet ikke stilles i udbudsmaterialet, sagde Hanne Pontoppidan.

- Nu er det selvfølgelig et spørgsmål, hvor mange sproglærere der har fri bil, men de øvrige ansættelsesforhold er afgørende for os at få med over, understregede Hanne Pontoppidan.

- Vi har haft svært ved at få ørenlyd om det. Og det, der faktisk hjælper os, er, at der er et par plejecentre, der er gået konkurs. Ikke at jeg ønsker, det skal ske for jer selvfølgelig, men det kunne være ret bekvemt for at få forståelsen for dette på dagsordenen, sagde hun.

Dorte Skovgård fra Københavns Sprogcenter kom igen på talerstolen for at sige, at en handlingsplan også må være at stille nogle centrale krav. Hun argumenterede for at ”rotte sig sammen med de andre fagforeninger” for at lave nogle regler for vilkårene ved udlicitering, der kan dæmme op for arbejdsgivernes behandling af medarbejderne, der har udliciteringstruslen hængende over hovedet.

- Det gør det rigtig svært at arbejde lokalt som tillidsrepræsentant lige nu, at lige meget hvad vi siger, så kan man ikke tale om det, fordi svaret er, at ”vi er udliciteret”. Så vi går faktisk og arbejder på kanten af, hvad vi har aftalt i overenskomsten, sagde hun.