Der var kampvalg om posten som næstformand for Uddannelsesforbundet ved forbundets kongres på Crowne Plaza i Ørestad 17. og 18. november.

Kongressens delegerede kunne sætte kryds ved en af to kandidater ved en hemmelig afstemning. Og her løb Morten Bay med 118 stemmer, mens Heidi Lund Bjerregaard fik 79 af de i alt 202 afgivne stemmer.

Morten Bay: Forbundets medlemmer er samfundsbærende

Morten Bay er faglærer og formand for Uddannelsesforbundets forening på TEC. Han har været medlem af forbundets hovedbestyrelse i 2011 og igen i perioden 2015-2017.

- Vi vejleder unge mennesker – som ikke rigtigt kan finde ud af, hvor de er i deres liv – til at få det bedre og måske finde ud af, hvilket potentiale de har. Og vi underviser nytilkommende borgere i det danske sprog, så de i højere grad kan blive en bedre del af det danske arbejdsmarked, slog Morten Bay fast i en tale forud for afstemningen.

Det gør ifølge ham Uddannelsesforbundet og dets medlemmer unikke.

- Og det er derfor, vi og I er en af det bærende grundpiller i det danske samfund, pointerede Morten Bay videre fra talerstolen.

  • Morten Bay blev valgt som næstformand. Den øvrige bestyrelse består af Gitte Larsen, Jan Sylvest Andreasen, Jørgen Andersen, Kasper Hvitved, Kirsten Christensen, Lotte Klein, Martin Filt, Per Nielsen, Per Struwe og Peter Ølgaard. Hanne Pontoppidan blev genvalgt som formand
  • Der opstillede – med undtagelse af til næstformandsposten – præcis det antal kandidater, der skal sidde i hovedbestyrelsen. Der var dog det aber dabei, at den kandidat til næstformandsposten, som tabte, havde mulighed for at stille op til en ordinær post i hovedbestyrelsen. Den ret valgte Heidi Lund Bjerregaard, der ikke blev valgt som næstformand, ikke at benytte sig af
  • Hovedbestyrelsen kommer i den kommende periode desuden til at bestå af uddannelsesledernes repræsentant, Steen Devantier. Steen Devantier vil imidlertid blot være medlem af hovedbestyrelsen frem til 1. januar 2018, hvor uddannelseslederne skal blive en selvstændig organisation, hvorfor gruppen ikke længere skal være repræsenteret i hovedbestyrelsen
  • Mogens Larsen vil i kraft af sin post som formand for seniorgruppen blive observatør i hovedbestyrelsen. Han vil dermed få taleret, men ikke stemmeret
  • På kongressen skulle der vælges en hovedbestyrelse for de næste tre år.

Blandt hans politiske mål er at gøre forbundet til en politik- og ideskabende, vejledende og konfliktløsende organisation, der skal sikre de bedste løn- og arbejdsforhold for lærerne, så de kan varetage deres hverv bedst muligt.

Desuden vil han arbejde for øget samarbejde på tværs af fagbevægelsen, forbedring af lærernes arbejdsmiljø, en ny arbejdstidsaftale og øget fokus på tillidsrepræsentanternes forhold.

Den øvrige hovedbestyrelse

Som taber af valget om næstformandsposten havde Heidi Lund Bjerregaard mulighed for at stille op til en post i den øvrige hovedbestyrelse. Det valgte hun ikke at benytte sig af. Det betyder, at alle ti opstillede kandidater til de almene bestyrelsesposter blev valgt uden kampvalg.

Hovedbestyrelsen har fået to nye medlemmer. Jørgen Andersen, der til dagligt underviser i dansk som andetsprog ved AOF-Nord og er formand for sektionen af lærere i dansk som andetsprog samt  Kasper Hvitved, der er foreningsformand og fællestillidsrepræsentant for EUD, AMU og vejledere på Erhvervsskolen Nordsjælland.

Hanne Pontoppidan blev genvalgt som formand for forbundet for fjerde gang.

Morten Bay afløser Børge Pedersen, der havde valgt ikke at stille op til posten igen.