Der skal mere i lønposen. Sådan lyder et kravforslag, der er sendt ind på Uddannelsesforbundets hjemmeside. Indsamlingen af forslag til krav, der skal stilles til overenskomstforhandlinger i 2018 er i fuld gang. Over hele landet bliver der holdt medlemsmøder, hvor emnet er på dagsorden, og samtidigt har Uddannelsesforbundets medlemmer mulighed for at gøre deres stemme synlig på forbundets hjemmeside.

Af de forslag, der indtil nu er kommet på hjemmesiden, er det gennemgående tema især løn, mens også arbejdstid og herunder forberedelse vægter medlemmerne højt. Flere nævner et ønske om at få ændret årsnormen til en månedsnorm.

LÆS OGSÅ

Send et forslag til krav og se, hvad andre har foreslået.

Det vil medføre, at overtid ikke kan bruges som ”timebuffer” for hele året og derved, at der udarbejdes realistiske opgaveoversigter, som bør tilpasses månedsvis, lyder argumentet.Der bliver også peget på seniorordninger som et muligt krav.
Uddannelsesforbundets formand Hanne Pontoppidan gælder sig over at få input:

- Det er dejligt, at så mange går ind i processen og fortæller, hvad der er vigtigt for at få deres dagligdag til at fungere, og hvad der skal til for, at det er et attraktivt område at arbejde indenfor, siger Hanne Pontoppidan.

Det er muligt at sende forslag til krav ind på hjemmesiden indtil juni måned. Alle forslag og kommentarer vil blive behandlet sammen med outputtet fra OK18 møderne i foreninger og sektioner og indgå, når de endelig krav bliver udtaget.