- Hvad hjælper det, at vi har smartboards eller anden digitale redskaber, når de ikke fungerer. Nogle gange må vi bruge tid på skifte klasseværelse, fordi teknikken svigter. Andre gange oplever vi, at systemerne ikke kan arbejde sammen. Og som elever bliver vi ikke inddraget, når der tænkes i en digitaliseringsstrategi på erhvervsskoleområdet.

Sådan sagde Jonas Thisted, som er formand for handelsskoleeleverne, da Danske Erhvervsskoler og Uddannelsesforbundet på Folkemødet i Allinge havde inviteret eleverne fra de merkantile og tekniske erhvervsuddannelse til debat om digitaliseringen.

Elever: Inddrag os

Eleverne i debatten påpegede flere gange, at der i højere grad var behov for inddrage dem og deres erfaringer, når der blev lagt strategi for den digitale erhvervsskole.  

Det synspunkt bakkede formanden for Uddannelsesforbundet op.

- Vi skal have taget diskussionen om, hvad det pædagogiske sigte med digitaliseringen er. Forskellige elevgrupper har brug for forskellige dele af digitaliseringen. Voksenelever har måske gavn af fjernundervisning, mens vi skal huske på, at EUD-reformen netop er bygget op om holdfællesskaber blandet andet fordi, at eleverne ikke skal føle sig alene, og vi skal have frafaldet ned på EUD, sagde Hanne Pontoppidan.

Alle unge føler sig ikke digitale

Flere blandt eleverne pegede også på, at selv om de er unge, er de pr. definition ikke mestre i digitaliseringen. Det fik forbundssekretær fra 3F, Søren Heisel, ind i debatten.

- Der er rigtig mange, der ikke får det nødvendige udbytte af digitalisering - fx de 20 procent, der går ud fra folkeskolen uden for alvor at kan kunne læse og skrive.

- Samtidig er jeg også sindssygt bekymret, når eleverne fortæller, at eleverne skal løbe fra et klasseværelse til at andet, fordi teknikken ikke virker. Det er der ikke plads til i den virkelighed, som eleverne kommer til at møde i erhvervslivet, sagde Søren Heisel.

Han mener selv, at han repræsenterer Danmarks vigtigst landshold – nemlig de lærlinge, der skal til VM i Skills.

- Og når vi kommer ud i verden, kan jeg se, at Danmark ikke ligger i top i forhold til digitalisering på erhvervsuddannelserne, sagde Søren Heisel.

Debatten, som forgrenede sig i mange retninger, fik Michael Kaas-Andersen, direktør på Selandia, til at foreslå, at der bliver oprettet et nationalt videnscenter for digitalisering på erhvervsuddannelser.