Undervisere kan blive bagtalt i lukkede grupper, de kan blive chikaneret åbenlyst, og så kan de pludselig se sig selv på fotos eller videoer, de ikke vidste fandtes.

De sociale medier og mobiltelefonernes kameraer er en cocktail, som har gjort det let at chikanere andre mennesker. Det sker også for undervisere, fortæller Abelone Glahn, der er kommunikationsrådgiver og som også har specialiseret sig i beskyttelse mod arbejdsrelateret digital chikane. I sit arbejde er hun blandt andet stødt på en lærer i en grundskole, der fik øgenavne og blev gjort til grin af såvel elever som forældre på Facebook, fordi hun var vikar for en meget populær lærer og ikke faldt i elevernes smag. Det er dog ikke kun skrevne ord, der kan ramme undervisere.

- Lærere kan blive optaget med mobiltelefoner, hvor de morer sig på en studietur eller i andre situationer, som de måske ikke har lyst til, at andre skal se, selvom de ikke har gjort noget forkert. Ifølge loven er der ikke noget til hinder for, at elever filmer, men de må ikke lægge det ud på nettet, for så bryder de persondataloven, siger Abelone Glahn.

Gem hurtigt beviset
Oplever man chikane, er det vigtigt, at man som det første sikrer beviset.

- Tag et screenshot. Hvis du ikke ved, hvordan du gør det, så tag et billede af computerskærmen. Det skal du gøre, inden du viser det til kolleger eller lukker det ned, fordi du ikke gider se på det. Et billede eller negativ omtale kan nemlig hurtigt blive fjernet, så det er langt fra sikkert, at du kan finde det igen, siger Abelone Glahn.

Hun understreger, at det er vigtigt at sikre beviser og gemme dem, også selvom man umiddelbart tænker, at den enkelte episode måske er ubehagelig, men ikke værre end, at man kommer over det.

- Hvis man nu knækker sammen den 30. gang, det sker, og det bliver en arbejdsmiljøsag, vil man blive spurgt, om man kan bevise de 29 andre gange, det er sket, siger Abelone Glahn, der opfordrer til, at man på arbejdspladsen i fællesskab tager stilling til, hvad man gør i den type situationer.

Lovgivningen skærpes
Her er der hjælp at hente i lovgivningen. I 2016  blev det præciseret i arbejdsmiljøloven, at arbejdspladsen skal beskytte medarbejderne mod chikane. Det gælder også på nettet i fritiden.

- Nogle arbejdspladser prøver at beskytte medarbejderne ved at give dem en telefon til arbejde og én til fritiden. Andre steder må man kun tjekke arbejdsmail i arbejdstiden, fortæller Abelone Glahn.