- Der er behov for mange tilbud for at imødekomme denne gruppes enormt forskellige behov. De er blevet mødt med standardiserede systemer hele deres uddannelsesliv, og det er ikke lykkedes. Hvis man kun laver onesize-løsninger, vil der blive ved med at være nogen, der falder udenfor, siger Hanne Pontoppidan, der er formand for Uddannelsesforbundet, til Politiken.

28 procent af de unge har ikke gennemført en ungdomsuddannelse, fem år efter at de har forladt grundskolen. Det fremgår af begrundelsen for, at regeringen har nedsat en ekspertgruppe, som skal komme med anbefalinger til, hvordan flere unge får en ungdomsuddannelse, skriver Politiken.

En række delrapporter, som forskningsinstitutionerne Kora, Eva og SFI har udarbejdet for ekspertudvalget, kortlægger blandt andet, hvor mange forskellige typer af indsatser, der er til de unge, der har svært ved at komme videre fra grundskolen. Og den vifte af tilbud er der brug for, mener Uddannelsesforbundet.

Ekspertudvalget ventes at komme med sine anbefalinger i slutningen af februar.