Skolevejledere skal ikke længere kunne stemple elever i folkeskolen som ikke-egnede til videre ungdomsuddannelse. I stedet skal alle elever erklæres uddannelsesparate – så længe man finder ud af, hvad de er parat til, siger Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, til dr.dk mandag.

Hos Uddannelsesforbundet er man enig i, at det er problematisk, hvis man bruger vurderingerne af de unges uddannelsesparathed til at sætte den enkelte unge i bås.

- Der er behov for, at man taler positivt om de unge og ikke siger til dem: ”det her kan du ikke”. Siger man til gengæld med parathedsvurderingerne: ”det her kan du, og det vil være en god ide, hvis du arbejder videre med at blive stærkere også på de her felter”, har man ikke brugt vurderingen til at stemple de unge i panden med, siger Hanne Pontoppidan, formand for Uddannelsesforbundet.

Vurderingerne fungerer ifølge formanden imidlertid som et godt redskab til en samtale med de unge om, hvilke resurser, de råder over, og hvad der skal til, for de kan nå de mål, de ønsker sig.

- Ser man på uddannelsesvurderingerne som et processuelt redskab, virker de efter hensigten. Nu handler det om at sikre, at de kommer til at virke sådan alle steder, samt at de unge faktisk får de tilbud, de har brug for efter grundskolen, siger Hanne Pontoppidan.