Når samarbejdet styrkes virker evalueringen, at eleverne har store muligheder for at forbedre deres læsekompetencer betragteligt, mens de tager en erhvervsuddannelse – også selvom de har et dårligt udgangspunkt fra 9. klasse.

Evalueringen er knyttet til Region Syddanmarks projekt ’Læseløft Syd’, der havde til formål at opkvalificere undervisere på erhvervsskolerne i faglig læsning og sproglig opmærksomhed, og som har undersøgt både læsningens og læsevejledningens betydning på EUD-området.

Læsning betyder ikke det store for frafald

Der er meget fokus på at mindske frafaldet på erhvervsuddannelserne, og det kan være endnu en god grund til at styrke læsningen på uddannelserne – ved læsevejledernes hjælp. Det mener Peter Heller Lützen, der er faglig konsulent i Nationalt Videncenter for Læsning og medforfatter på evalueringsrapporten:

Vores litteraturstudie viser, at elever med svagere læseforudsætninger har en tendens til at vælge erhvervsuddannelser, men det er ikke sådan, at læseforudsætning er udslagsgivende for, om uddannelsen gennemføres, når de først er gået i gang. Det er godt, men det betyder også, at man skal forholde sig til læsning på selve uddannelserne. Svage læseforudsætninger er en risikofaktor som i kombination med andre ting kan blive et problem.

Hovedkonklusioner er:

  • At læsning har stor betydning for valg af ungdomsuddannelse
  • Læsning betyder derimod ikke det store for frafald og gennemførelse
  • men eleverne på EUD har store vanskeligheder med faglige tekster og praktisk skrivning
  • gennem målrettede indsatser på skolerne, hvor området i høj grad struktureres og organiseres bedre, og ledelsen bakker op om, at der skal være tid til, at læsevejlederne kan samarbejde med faglærerne. 

kan eleverne (fremtidens arbejdstagere) støttes i retning af bedre funktionelle kompetencer inden for læsning og skrivning

Forlader uddannelse uden at mestre funktionel læsning

På baggrund af hovedkonklusionerne stiller Peter Heller Lützen det grundlæggende spørgsmål til uddannelsernes kvalitet: Det er på den ene side en stor styrke, at der findes uddannelser til unge, som ikke læser og skriver særlig meget, og som tydeligvis har brug for og er gode til helt andre ting, men det er på den anden side problematisk, hvis de forlader uddannelserne uden at mestre funktionel læsning og skrivning i et vist omfang. Det er en bekymring, som flere af de interviewede faglærere i undersøgelsen rejser.