Når kontingentet til Uddannelsesforbundet reguleres den 1. januar 2018, betyder det, at fx grundkontingentet for en fuldtidsansat stiger fra 435 kroner om måneden til 442 kroner om måneden.
Som noget nyt bliver kontingentet reguleret efter lønudviklingen i staten og ikke som hidtil efter nettoprisindekset. Det blev besluttet på Uddannelsesforbundets kongres i november, fordi kontingentindtægterne og forbundets løn/frikøbsudgifter bedre følges ad, når kontingentet reguleres efter lønudviklingen.

Samme stigning trods ny regulering

Denne gang har ændringen ikke betydning for størrelsen på kontingentstigningen.
Lønudviklingen fra 3. kvartal 2016 til 3. kvartal 2017 er 1,7 procent. Hvis kontingentet var blevet reguleret efter nettoprisindekset, ville det også være steget til 442 kroner om måneden, selv om nettoprisindekset kun er steget med 1,6 procent. Det skyldes, at kontingentet afrundes til nærmeste hele antal kroner.
Ud over grundkontingent og suppleringskontingent opkræves forskellige forenings- og sektionskontingenter, gruppekontingenter og kontingenter.