Lærerne opfatter det at udvikle deres elever som deres allervigtigste opgave. Og det er da også især det, der giver dem arbejdsglæde.

Det er imidlertid ikke altid selve arbejdet med at udvikle de unge, som lærerne kan bruge deres tid på. De oplever ind i mellem, at manglende tid til forberedelse medfører, at de ikke har forberedt sig godt nok til undervisningen. Og det frustrerer dem.

Det viser en rapport, som konsulentfirmaet Oxford Research har udarbejdet for Uddannelsesforbundet blandt lærere ved ungdoms- og produktionsskoler, erhvervsskoler, sprogcentre og VUC.

“Mange kursister kunne blive bedre, hvis jeg havde mere tid med demˮ

Står i dilemma

- Den manglende forberedelsestid stiller ofte lærerne i et dilemma. De kan ikke finde ud af, om de skal bruge deres egen fritid til at forberede sig – det må de jo ikke og har egentlig heller ikke lyst til – eller om de skal levere et produkt, som efter deres mening ikke altid synes, er godt nok og kan være bekendt over for eleverne, forklarer Nete Krogsgaard Niss, chefanalytiker ved Oxford Research.

Rapporten viser, at tilfredsheden hos lærerne generelt er størst de steder, hvor der er løsnet lidt op for reglerne for tiden til forberedelse og fundet en balance.

- Deltagerne i undersøgelsen har hovedsageligt holdt fast i, at regler er regler og dermed ikke brugt deres fritid til at forberede sig. Der, hvor der var relativt rigide arbejdstidsregler, holdt lærerne sig også til dem. Omvendt synes flere også, at det er meget fedt at kunne holde helt fri, når de ikke er på skolen. De vil jo også gerne bruge deres liv på andet end arbejde, fortæller Nete Krogsgaard Niss.

“Man skal være godt forberedt, når man går ind og underviser eleverne, uanset hvad det er for nogle. Ellers er vi ikke sikre på, at vi kommer hen til det mål, vi har sat, og at de får lært det, de skalˮ

På tværs af alder
Mange af de adspurgte lærere synes desuden, at det er vanskeligt at forberede sig i fællesrummene på skolerne eller umiddelbart, efter at de har undervist. Det gælder på tværs af alle aldersgrupper.

- Vi gik nok ind i undersøgelsen med en forventning om, at de unge var mere åbne over for forberedelse på skolerne. Den forventning har vi ikke fået bekræftet, pointerer Nete Krogsgaard Niss.

De ældre lærere kan til gengæld i højere grad trække på deres erfaring.

- De fortæller også, at de ryster noget op af ærmet, når de ikke har kunnet nå at forberede sig. Men de er ikke selv tilfredse med at gøre det på den måde. De synes ikke, det lever op til deres egne kvalitetskrav, forklarer Nete Krogsgaard Niss.

“Vi har før måttet læse hjemme, når vi havde en dag, vi ikke var i skema. Det var helt fantastisk, og man nåede meget mere, når man ikke kom til at følge med i en samtale eller blev forstyrret, da man kunne koncentrere sigˮ

Værd at stå op til
For chefanalytikeren er den største overraskelse ved undersøgelsen, hvor meget eleverne og kvaliteten af undervisningen fylder for lærernes trivsel i forhold til egne forhold, såsom løn og fritid.

- De kan være lidt utilfredse med nogle konkrete forhold, men ingen af dem er kede af at være lærer. De synes alle, at det er et meget meningsgivende arbejde, de udfører. Og de svarer typisk, at de aldrig har en dag, hvor de ikke kan se meningen med at komme ud af sengen om morgenen, gengiver Nete Krogsgaard Niss.

“Metodefriheden er begrænset nu, og vi må eksempelvis ikke selv vælge bøger længere. Det tager noget af det, da det er en stor del af det at være lærer. Man kan ikke længere bestemme selvˮ

Fakta: Konklusioner fra rapporten

  • Tænketanken Oxford Research har adspurgt lærere ved ungdoms- og produktionsskoler, erhvervsskoler, sprogcentre og VUC, hvilke faktorer der har betydning for deres arbejdsliv.
  • Hovedkonklusionen er, at det er elevernes og kursisternes faglige og personlige udvikling, der har størst betydning for det gode lærerliv.
  • Lærerne ser manglende tid som den største barriere for at udføre deres kerneopgave.
  • Arbejdstidsregler og krav om tilstedeværelse på skolen i forberedelsestiden medfører, at mange lærer savner fleksibilitet, mens andre ser en fordel i, at lærerne forbereder sig mere sammen på skolen.
  • Der er store lokale forskelle på, hvordan reglerne bliver fortolket, og tilfredsheden er generelt størst der, hvor der er løsnet lidt op for dem.
  • Manglen på tid er ifølge lærernes udsagn desuden en hæmsko for, at de er i stand til at holde sig fagligt ajour.
  • Lærerne sætter generelt stor pris på en høj grad af metodefrihed, hvor de kan udleve deres kreativitet og personlighed.
  • En del lærere oplever, at administrative opgaver og it-systemer tager tid fra deres kerneopgave.

Kilde: ’Lærer Arbejdsliv 2017 – betydende faktorer for lærernes arbejdsliv’, Oxford Research for Uddannelsesforbundet