Lønudvikling, mere indflydelse, bedre arbejdsmiljø, bedre arbejdstidsaftaler og seniorordninger. Sådan lyder overskrifterne på de temaer, der nu skal danne udgangspunkt for en debat blandt Uddannelsesforbundets medlemmer og tillidsvalgte forud for næste års overenskomstforhandlinger.
Hovedbestyrelsen har udpeget teamerne, men inden de endelige krav bliver skåret til, er forbundet interesseret i at høre medlemmernes mening.
Hvad er det, der fylder i hverdagens arbejdsliv? Er temaerne de rigtige - eller mangler der nogle? Hvad er det vigtigste krav ved OK18?

Mere om temaer

Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/InsertAccordion.cshtml)

Uddannelsesforbundets formand, Hanne Pontoppidan, præsenterede temaerne på årets repræsentantskabsmøde i Svendborg, og opfordrede til, at temaerne bliver debatteret ude på arbejdspladserne.

- Er temaerne de rigtige - eller synes I, der mangler nogle, er der blinde vinkler? Vi vil gerne vide, hvad der de vigtigste krav for jer ved OK18, sagde Hanne Pontoppidan.

I løbet af foråret bliver der holdt klubmøder i sektionerne og møder i foreningerne, hvor temaerne er til debat.
Uddannelsesforbundets hjemmeside er det også muligt at komme med input til overenskomstforhandlingerne og indsende forslag til mulige krav.

Alle input vil blive behandlet, inden de endelige krav gøres færdige efter sommerferien og sendes til Lærernes Centralorganisation.