I Randers Kommune har der gennem længere tid været mangel på arbejdskraft i jern- og metalindustrien. Da der samtidig kommer et stigende antal flygtninge til kommunen, har de tænkt kreativt.

Derfor har man ledt på stolerækkerne på kommunens danskuddannelser og fundet en række flygtninge, som har erfaring med metalfaget fra deres hjemland. De er blevet tilbudt et skræddersyet undervisningsforløb på 18 uger, som har kombineret virksomhedspraktik, danskuddannelse og opkvalificering af metalkundskaben til det danske arbejdsmarked.

Helt lavpraktisk har det betydet, at sprogundervisningen er foregået på Tradium, og at henholdsvis sprogundervisere og faglærere har arbejdet tæt sammen. I den første del af kurset har der også været tilkoblet tolke til de meget teoritunge dele, eksempelvis lovgivning og sikkerhed.

75 procent i job

Pilotprojektet og det tætte samarbejde mellem jobcenter, sprogskole, erhvervsskole og byens lokale virksomheder har båret frugt.

Da forløbet gik i gang, var succeskriteriet, at man fik tre kursister i job. Ved redaktionen afslutning – en uge før forløbet på Tradium slutter – er man oppe på, at seks ud af otte kursister har fået job. Fire har underskrevne kontrakter, mens to er så godt som sikre på en kontrakt. Det svarer til, at 75 procent af kursisterne, som har gennemført forløbet, er kommet i arbejde.

Uddannelsesleder Steffen Damgaard fra Tradium er positivt overrasket over det markante resultat.

- Det er rigtig flot, og det beviser, at det kan lade sig gøre at integrere flygtninge på arbejdsmarkedet på meget kort tid.

Projektet udvides

Hos kommunen er begejstringen også til at tage at føle på. Her har man lige fået bevilget 3,3 millioner kroner over de næste tre år, som skal bruges i et samarbejde mellem Randers, Norddjurs og Syddjurs kommuner. Pengene har man fået fra puljen til målrettet kommunal beskæftigelsesindsats for flygtninge og indvandrere under Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet.

Det forventes ifølge uddannelsesleder Steffen Damgård, at der allerede i dette efterår vil være opstart på et nyt metalhold på Tradium.

Det fremgår desuden af projektbeskrivelsen fra Randers Kommune, som Uddannelsesbladet er i besiddelse af, at modellen tænkes spredt ud til andre områder, eksempelvis entreprenørområdet, tømrerområdet og serviceområder med mange jobmuligheder.