Undersøgelser er blevet til på foranledning af Ungdomsskoleforeningen, som har initieret projektet ”Samarbejde om læring i den åbne skole (SoL). Udviklingsprojektets formål er at skabe en systematisk viden om, hvordan læring i understøttende undervisning og valgfag kan udmøntes i praksis gennem samarbejde og partnerskaber mellem folkeskole og ungdomsskole.

Som led i projektet har CeFU fulgt projekterne gennem et følgeforskningsprojekt. Gennem følgeforskningen sættes spot på de første erfaringer med samarbejde mellem folkeskole og ungdomsskole om åben skole for elever på udskolingstrinnet. Rapporten peger på, at der ligger væsentlige læringspotentialer for eleverne i samarbejdet mellem ungdomsskoler, og at ungdomsskolen bidrager positivt til at indfri intentionerne med den åbne skole.