Til gengæld er Hanne Pontoppidan stærkt forundret over, at det har været regeringen og arbejdsgiverne så magtpåliggende, at større virksomheder selv skal kunne stå for danskundervisningen.

 - Vi har allerede en danskuddannelseslov med mange indbyggede muligheder, og der undervises bredt i det danske sprog - også i arbejdsmarkedsrelaterede emner. Desuden kan undervisningen allerede foregå på virksomheden eller på sprogcentret, alt efter hvad der bedst imødekommer behovene hos kursisterne, siger Hanne Pontoppidan.

Ud over et enkelt tilfælde, der allerede har etableret sig med et egentligt sprogcenter inden for den gældende lovgivning,  har der i offentligheden ikke været virksomheder, der heller ville have forestået undervisningen selv.

-Derfor er det uforståeligt, at der skal indføres nye ordninger – og min bekymring går på, om vi ikke fordyrer tingene og risikerer at slække på kvaliteten, når vi beder flere aktører løfte samme opgave i et lokalområde. Det kan meget vel gå ud over kvaliteten, og det er der jo ingen, der ønsker, siger Hanne Pontoppidan.   

-Trepartsaftale eller ej vil jeg opfordre til, at man udbygger det frugtbare samarbejde, man har eller er ved at etablere. Så kan virksomhederne koncentrere sig om det, de er gode til - at producere, sælge eller yde service - og samtidig have en sikkerhed for, at de kan trække på et højt professionaliseret danskuddannelsessystem, der står til deres og flygtningenes rådighed, slutter formanden.