Den 9. februar holder Folketingets Børne- og Undervisningsudvalg åbent samråd om den lovpligtige opgaveoversigt. Baggrunden er blandt andet resultaterne af en undersøgelse, som Uddannelsesforbundet har foretaget blandt tillidsrepræsentanter. Undersøgelsen viste, at mange lærere ikke får en opgaveoversigt, og at mange lærere, som har fået en opgaveoversigt, oplever, at den er ubrugelig som planlægningsredskab.

Da politikerne i Folketinget vedtog lov 409, var opgaveoversigten tænkt som lærernes værn mod en for voldsom belastning i deres arbejde, og Uddannelsesforbundets formand Hanne Pontoppidan har i denne uge møde med en række folketingsmedlemmer for at informere om de manglende og mangelfulde opgaveoversigter på skolerne.
 
Har du ikke fået en opgaveoversigt eller oplever du, at den ikke er brugbar, opfordrer Uddannelsesforbundet til, at du taler med din tillidsrepræsentant om det.
Alle tillidsrepræsentanter er opfordret til at bringe oplysningerne videre til Uddannelsesforbundets sekretariat, som bistår i det videre arbejde for at sikre det værn mod arbejdsbelastning, som opgaveoversigten efter lov 409 skal være.