Efter vedtagelsen af PSO-aftalen er flere lærerne, som er i gang med danskuddannelsen, blevet i tvivl, om de tager den rigtige uddannelse.

Uddannelsesforbundet anbefaler, at I fortsætte ufortrødent. De regler, som er gældende lige nu, er uændrede og det betyder, at der fortsat er en treårs frist for at tage uddannelsen. Det skal den enkelte lærer fortsat forholde sig til.

Endnu kun en politisk beslutning

PSO aftalen er et politisk forlig med en vag beskrivelse af den fremtidige uddannelse. Før en politisk beslutning kan udmønte sig i praksis, kræver det at flere elementer ændres, og processen vil almindeligvis være således:

  1. Den nye uddannelse skal beskrives nærmere og uddannelsesniveau skal præciseres (fx professionshøjskole / universitet).
  2. Uddannelsesinstitutionerne skal udarbejde uddannelsen og det skal besluttes om eller i hvilket omfang, der gives merit mv.
  3. Uddannelsen skal akkrediteres og udbydes.

Bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. indeholder det nuværende kvalifikationskrav, og en del af processen er en ændring af bekendtgørelsen. Her vil det være naturligt at indføre en skæringsdato, hvor lærere ansat før X dato skal have den nuværende uddannelse og lærere ansat efter X dato skal have en fremtidig uddannelse.

I bliver informeret

Uddannelsesforbundet følger processen og vil løbende informere om, hvad der sker. 
I forhold til de lærere, der i gang med uddannelsen, er anbefalingen, at de holder sig i sporet.