Tænketanken DEA fået en bevilling fra den A.P.Møllerske Støttefond til at undersøge, hvor gode produktionsskoler, daghøjskoler og andre forberedende tilbud er til at bringe socialt udsatte unge i uddannelse eller arbejde. Der skal findes de tilbud og de metoder, som løfter de socialt udsatte unge, og afdække, hvad det er, som de gør rigtigt.

Fokus vil ikke kun være på om deltagerne i disse tilbud umiddelbart kommer videre i job og uddannelse, men også på om de bliver hjulpet med nogle af de andre personlige og sociale problemer, de står med.

Undersøgelsen vil både bestå af talmaterialer og interviews med skoleledere og undervisere på produktionsskoler, daghøjskoler og andre aktører med forberedende tilbud.

Med undersøgelsen vil DEA bidrage til, at samfundet bliver bedre til at tage ansvar for de unge og skabe et bedre samspil med de forberedende tilbud og uddannelser og arbejdsmarked.

Undersøgelsen forventes færdig ved udgangen af 2016.