Frygter du også, at vi svigter de svageste unge?

Regeringen har nedsat en ekspertgruppe, der blandt andet skal opstille mål for, hvordan man måler kvaliteten af forberedende tilbud som produktionsskoler, avu, kuu, stu, egu og daghøjskoler. Uddannelsesforbundet er bekymret for, at for snævre kvalitetsmål vil gå udover de svageste unges mulighed for at tage en uddannelse. Derfor vil Uddannelsesforbundet med hjælp fra hverdagens eksperter – vores medlemmer – som kender eleverne og deres behov, nu formulere de bedst mulige kvalitetsmål som indspark til politikerne.  

Deltag i Uddannelsesforbundet udviklingsforum

I Uddannelsesforbundet udviklingsforum skal vi debattere, hvad kvalitet er i de forskellige tilbud til unge, der ikke er klar til at gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse. Og hvordan kvalitet kan måles.

Debatten foregår på møder tre steder i landet og i vores facebookgruppe

København: Den 30. august- kl.16.00-18.00

NEXT Uddannelse København
Carl Jacobsens Vej 25, Auditoriet
2500 Valby
Tilmelding slut

Odense: Den 31. august – kl. 16.00-18.00

VUC Fyn
Kottesgade 6-8, Lokale U207
5000 Odense
Tilmelding slut

Aarhus: Den 1. september – kl 16.00-18.00

AARHUS TECH
Halmstadgade 6
8200 Århus N
Tilmelding slut

Deltag i debatten på Facebook

Bland dig i diskussionen i facebookgruppen Udviklingsforum – Kvalitet i forberedende tilbud (søg på gruppens navn eller klik på linket)

Her vil du før, under og efter Udviklingsforum kunne deltage i debatten og få mere viden om kvalitetsmåling i de forberedende tilbud og selv komme med indspark til Uddannelsesforbundets arbejde med at påvirke politikernes beslutninger. Du er velkommen i gruppen både med og uden deltagelse i de fysiske møder.