Regeringen og arbejdsmarkedets parter sidder igen over for hinanden ved forhandlingsbordet. I første runde af trepartsforhandlingerne var temaet integration af flygtninge og familiesammenførte, og her indgik man en aftale i marts.

Nu drøfter man så, hvordan man sikrer tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark, og hvordan man sørger for praktikpladser og dermed flere faglærte. Derudover er hele voksen- og efteruddannelse også til diskussion. Man forventer, at der bliver indgået en aftale den 19. eller 20. august.

Uddannelsesforbundets formand, Hanne Pontoppidan, er spændt på, hvor meget saft og kraft der vil være i resultatet.

- Det bliver spændende, hvilke konkrete landinger, der kommer. Det er super vigtige temaer, der er i spil i denne runde af trepartsforhandlingerne, men der er ingen tvivl om, at de her områder er svære at finde fælles fodslag på. Der er mange forskelligartede interesser i spil, lyder det fra formanden.

Hun håber, at man ved forhandlingsbordet lykkes i at finde nogle løsninger på praktikpladsproblemerne, som LO og fagbevægelsen kan se vil gøre en forskel for de unge.

AMU på banen

Hanne Pontoppidan peger også på vigtigheden af, at man ikke bare forhandler, men også kalder til handling – eksempelvis hvad angår AMU.

I kommissoriet til trepartsdrøftelserne står blandt andet, at voksen- og efteruddannelsen spiller en væsentlig opgave i den løbende opkvalificering af arbejdsstyrken.

Her spiller AMU en central rolle, mener Hanne Pontoppidan. Men gennem de seneste år er opbakningen til AMU svundet, og det er efterhånden blevet ganske svært at holde aktiviteten på et tilfredsstillende niveau.

- Der skal simpelthen komme nogle konkrete initiativer på AMU området. AMU systemet kan ikke blive ved med at overleve bare af at blive analyseret. Hvis man vil bevare et offentligt finansieret efteruddannelsestilbud for kortuddannede, så skal der handling til.