I Dagpengekommissionens udspil til et nyt dagpengesystem er en af anbefalingerne en fleksibel forlængelse af dagpengeperioden. Det går kort fortalt ud på, at alle de timer, man er beskæftiget, bliver sat ind på en beskæftigelseskonto, der kan veksles til dagpengeret i forholdet 1:2. Det vil sige, at når man har arbejdet en time, så har man ret til dagpenge i op til to timer. Desuden foreslås det, at dagpengeperioden kan forlænges fra to til tre år.

Det hilses velkommen i Uddannelsesforbundet. Men det er forslaget om karensdage, der for alvor optager sindene:

- Vi kan kun være tilfredse med, at det bliver lettere at genoptjene ret til dagpenge, men det er helt urimeligt, at det skal finansieres af de ledige, der har sværest ved at finde arbejde. Derfor tager vi kraftigt afstand fra tankerne om karensdage, siger Uddannelsesforbundets næstformand Børge Pedersen.

Dagpengekommissionen anbefaler to karensdage hver tredje måned, man er ledig. Det vil LO og FTF ikke være med til, men de vil dog acceptere én karensdag hver fjerde måned. Uddannelsesforbundet mener, at pengene i stedet skal findes ved, at politikerne står ved deres løfter.

- Flere partier - blandt andre SF og Dansk Folkeparti - var under valgkampen ude med, at de var villige til at finde ekstra penge til dagpengesystemet. Og efter valget har Socialdemokraterne sagt det samme. Hvis de står ved deres løfter, så kan et nyt dagpengesystem blive finansieret uden karensdage, siger Børge Pedersen.

Dagpengekommissionens rapport indeholder en række andre forslag - blandt andet at perioden, hvor man kan få supplerende dagpenge, forlænges med cirka en måned.

Læs: Dagpengekommissionens afrapportering