Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling ønsker at igangsætte et forsknings- og udviklingsprogram om pædagogisk ledelse. Programmet skal gennemføres på tværs af følgende uddannelsesområder: arbejdsmarkedsuddannelser (AMU), almen voksenuddannelse (AVU), erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser.

Baggrunden for programmet er erfaringerne fra en række aktuelle undersøgelser og udviklingsprojekter, hvor der peges på, at den pædagogiske ledelse har en central funktion i udviklingen af uddannelsernes kvalitet, og at der er behov for at styrke den pædagogiske ledelse. På tværs af ungdomsuddannelser er det særligt udviklingen af den del af den pædagogiske ledelse, der drejer sig om den faglige sparring på skolerne, herunder lederens involvering i og systematiske feedback på den enkelte lærers undervisning.

Programmet organiseres omkring 35-40 skoleprojekter på tværs af uddannelsesområderne, som Ministeriet for Børn og Undervisning og Ligestilling udvælger til programmet på baggrund af skolernes ansøgninger.

I programmet tilknyttes omfattende følgeforskning, der har som opgave at dokumentere den viden som skabes i programmet, bidrage til løbende kvalificering af skoleprojekterne og udvikle særlige designs for de metoder til feedback, som skal anvendes af skolerne i programmet.