Uddannelsesforbundet er gået til kamp mod kommuners udlicitering af sprogundervisning til arbejdsgivere uden overenskomst, og i Odense har kommunen netop besluttet ikke at udlicitere sprogundervisningen til UCplus. Det fortalte formand for Uddannelsesforbundet Hanne Pontoppidan i dag på repræsentantskabsmødet 2015.
Demonstration i Odense

I marts tog de lokale tillidsrepræsentanter i Odense initiativ til en demonstration blandt andet under parolerne:

  • Ingen undervisning uden overenskomst!
  • UCplus vil ikke indgå OK med lærerne.
  • Lærernes fagforening – Uddannelsesforbundet – har i flere år forsøgt at få OK med UCplus, men de siger hårdnakket nej!
  • Vi vil ikke betale for, at sprogcentrene konkurrerer hinanden ned i pris!
  • Alle har ret til en OK!

Beretning

Læs hele den mundtlige beretning fra repræsentantskabsmødet

Og Hanne Pontoppidan kunne til repræsentantskabsmødet fortælle, at demonstrationen gjorde en forskel:

- Der er ingen tvivl om, at demonstrationen synliggjorde for en række kommunalbestyrelsesmedlemmer, at de kunne være på vej til at udlicitere til en virksomhed uden overenskomst.
Odense Kommune har så sent som i går besluttet at fravælge UCplus, og opgaven ligger fortsat hos LærDansk, under Dansk Flygtningehjælp, og som Uddannelsesforbundet har overenskomst med.
Uddannelsesforbundet fortsætter kampen mod udliciteringer til arbejdsgivere uden overenskomst.

Støtterklæring til ”Luftens Helte” og FPU

Inden Hanne Pontoppidan aflagde den mundtlige orientering på repræsentantskabsmødet, blev de delegerede enige om, at støtte konflikten mod Ryan Air.
Som noget af det første på dagens møde blev en støtteerklæring til ”Luftens Helte” og FPU enstemmigt vedtaget. I dag demonstrerer de foran Arbejdsretten i forbindelse med et indledende møde om, hvorvidt fagbevægelsen har lov til at indlede en sympatikonflikt mod Ryanair.