- Vores samfund stiller store krav til de unge. De skal vide, hvad de vil og de skal gøre det meget hurtigt og rigtigt godt. Hvis man skal leve op til de ting, kræver det en solid base, at man omgiver sig af solide netværk og har ro i sindet. Det er ikke alle unge, der har det, og det betyder, at vi i vores skolesystem har mange unge, som har problemer.

Sådan indledte Uddannelsesforbundets formand Hanne Pontoppidan sit indlæg til debatten om sårbare børn og unge på Folkemødet fredag morgen. DUS – Danske Underviserorganisationers Samråd stod bag arrangementet, som blev indledt af Poul Nyrup, der er protektor for Det Social Netværk. Og sammen med Gymnasieskolernes Lærerforening formand Annette Nordstrøm var Hanne Pontoppidan på scenen for at tale om sårbare unge i uddannelsessystemet.

Lærerne skal spotte og henvise

De sårbare unge har brug for hjælp for at være i stand til at lære, og Hanne Pontoppidan og Annette Nordstrøm var enige om, at lærerne skal kunne spotte eleverne, men ikke løse deres problemer:

- Vi har ansvaret for at formidle kontakt til andre, som kan støtte op om den unge, sagde Hanne Pontoppidan.

Udfordringen er, at lærerne skal kende til, hvad der findes af muligheder og hjælp. Og de to formand var også enige om, at lærerne har brug for kompetenceudvikling, så de får redskaber til, hvordan de spotter de unge på kanten:

- Vi har brug for kompetenceudvikling på det her område. Vi mangler viden om, hvordan vi hjælper de her unge. Vi har brug for at blive dygtigere til at møde den enkelte elev i øjenhøjde, sagde Annette Nordstrøm og fortsatte:

- Den unge, som har det svært i klassen, er ikke modtagelig for at lære noget. Lærergerningen er også at møde den enkelte elev ud fra den enkelte elevs forudsætninger, og det bliver vi nødt til at blive bedre til.

Headspace

Læs mere om Headspace 

De unge vil have hjælp og ikke en diagnose

I foråret indgik Uddannelsesforbundet en partnerskabsaftale med Det Sociale Netværk, som blandt andet har et initiativ kaldet Headspace, hvor alle kan henvende sig fra gaden. Og med partnerskabsaftalen, er det blandt andet tanken at udbrede lærernes kendskab til Hedadspace:

- Det er genialt, fordi man hos dem ikke behøver være en klient i det offentlige for at få hjælp. De unge kan henvende sig, før de får en diagnose og det er afgørende vigtigt for at nå de her unge, for de vil ikke være en klient. Men de vil gerne have den hjælp, som de har behov for, sagde Hanne Pontoppidan.