Christine Antorini (S), undervisningsminister:
- Det er afgørende, at arbejdsmarkedets parter bakker op om vores unikke vekseluddannelse med gode uddannelser på skolerne i kombination med praktik i virksomhederne eller praktikcentrene. Den model, vi indførte med praktikpladsaftalen og eud-reformen efter anbefaling fra parterne, ønsker vi at holde fast i. Jo flere elever, der får praktik i virksomheder, jo færre udgifter er der for arbejdsgiverne til skolepraktik. På den måde har virksomhederne en god motivation til at skabe nye praktikpladser frem for at finansiere skolepraktik.

Alex Ahrendtsen (DF), undervisningsordfører:
- Jeg vil gerne kigge nærmere på forslaget og se, om det overhovedet kan lade sig gøre. For det er jo virksomhedernes penge og ikke vores. Man får jo allerede som virksomhed på en måde sine penge tilbage, men tanken er jo sjov, og vi vil gerne kigge nærmere på det. Men vi har hverken sagt ja eller nej. Jeg er generelt splittet om praktikpladser. For vi ved, at det er omkring 1.000 unge, der ikke kan finde praktikplads efter grundforløbet, og vi ved, at langt de fleste har fundet en to til tre måneder efter. Vi ved også, at de fleste får afsluttet uddannelsen i en kombination af skolepraktik og praktikplads. Så det er faktisk kun 200, der aldrig finder en praktikplads. Men når det er sagt, kunne jeg godt tænke mig, at de store virksomheder løfter byrden. Det er kun tre procent, der har lærlinge i dag, og det kan vi gøre bedre.

Peter Juel Jensen (V), undervisningsordfører:
- Umiddelbart er det en spændende tanke. Men det må bare ikke blive dyrere for virksomhederne samlet set. For hver gang, at vi gør det dyrere at producere i Danmark, jo tyndere bliver virksomhedernes ordrebog og jo færre lærlinge, er der brug for. Det er ikke den vej, vi skal gå.
Man skal jo altid få sådan en model gennemregnet og få arbejdsmarkedets parters kommentarer. Modellen er ikke dum, men det er altså under forudsætning af, at det bliver et nulsumsregnestykke. Men når det er sagt, så synes jeg vi er nået utroligt langt. Efter vi har ændret måden at gøre praktikpladstallene op på, så er det faktisk ikke særlig mange praktikpladser, vi mangler. Vi har også fået forpligtet erhvervslivet på en række tiltag i søen, der skal italesætte det, så vi får de sidste praktikpladser stampet op af jorden.

Rosa Lund (Ø), undervisningsordfører:
- Det lyder som en god idé. Det stiller krav til virksomhederne om at bidrage mere, og det er en fin ide. Vi har selv foreslået, at man ændrer på AUB, så der er en markant økonomisk forskel for de virksomheder, der tager elever ind. Det vil stille arbejdsgiverne til ansvar for at tage lærlinge ved, at både indtægten og udgiften til elevpladser ligger hos dem.

Daniel Rugholm (K), undervisningsordfører:
- Det er svært at give et ja eller nej, for det kommer an på beløbenes størrelse, og hvor meget ekstra kommer virksomhederne til at betale. Vi har en udfordring, som vi gerne vil bidrage til at løse og er altid åbne for input. Jeg er meget stor tilhænger af de frivillige aftaler mellem det lokale erhvervsliv og skolerne, som der begynder at komme flere af. Jeg har selv været med til at lave en i Nordjylland mellem EUC Nord og Dansk Byggeri, hvor arbejdsgiverne har forpligtet sig til, at alle elever på bygge og anlæg-forløbene får en praktikplads. Virksomhederne har en interesse i at få gjort noget ved problemet, og de er ved at indse, at de fx her i Nordjylland kommer til at mangle arbejdskraft inden for nogle år. Jeg ville foretrække, at vi kan lave den slags frivillige aftaler, men lykkes det ikke, så er alle forslag velkomne på bordet.

Merete Riisager (LA), undervisningsordfører:
- Det har været prøvet lidt før, at virksomhederne betalte en højere AUB og så fik pengene retur, hvis de tog elever ind. Og det fungererede faktisk ikke ret godt, desværre. AUB er jo også en skat, som man lægger på virksomhederne, og jo mere man beskatter virksomhederne, jo sværere har de ved at skabe vækst og dermed også praktikpladser. Det er derfor ikke svaret, desværre. Det bedste, vi kan gøre, er at skabe gode forhold for virksomhederne, så de kan skabe vækst og arbejdspladser og dermed også praktikpladser.