Folkeskolelærerne i udskolingen forbereder især eleverne til at gå på gymnasiet og ikke på erhvervsskole, viser en ny undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut – EVA.

60 procent af lærerne i 8. og 9. klasse svarer i undersøgelsen, at deres undervisning i høj grad forbereder eleverne til en gymnasial uddannelse, mens kun 14 procent svarer, at undervisningen forbereder eleverne til at tage en erhvervsrettet ungdomsuddannelse. Som forklaring peger lærerne blandt andet selv på, at de har ringe kendskab til erhvervsskoleområdets struktur og krav, viser undersøgelsen.

Netop manglende kendskab til erhvervsuddannelserne er udbredt generelt i samfundet, mener Uddannelsesforbundets formand Hanne Pontoppidan, som derfor konkret foreslår en jobswop-ordning mellem erhvervsskole- og folkeskolelærere som mulig løsning på problemet.

- Der mangler generelt viden om, hvilke spændende uddannelse kan tage på erhvervsskolerne, og hvad de kan føre til, men også viden om, hvilke krav man som elev skal leve op til, siger Hanne Pontoppidan.

Hun opfordrer derfor til, at erhvervsskoler og folkeskoler etablerer jobswop-ordninger, så folkeskolelærerne og erhvervsskolelærer får mulighed for at bytte job for en periode, sådan at vidensniveauet kan hæves og det kulturelle samspil styrkes.

- Der findes mange myter om erhvervsuddannelserne. Vi skal have udbredt kendskabet til, at en erhvervsfaglig uddannelse åbner mange døre til både at få gode jobs, men også efteruddannelser, siger Hanne Pontoppidan.