Flygtninge og indvandrere skal have minimum et halvt års danskundervisning, før det giver mening at komme i arbejde eller praktik. Sådan lyder det fra Hanne Pontoppidan i et nyt udspil, der skal forbedre integrationsindsatsen og øge andelen af indvandrere og flygtninge i arbejde på længere sigt.

Indvandrere og flygtninge bør sikres et minimum af danskkundskaber, inden det giver mening at søge job eller komme i praktik.

Det mener Uddannelsesforbundets formand Hanne Pontoppidan, som med et nyt udspil til bedre integration foreslår, at alle gennemfører de to første moduler på deres danskuddannelse, før man starter i arbejde og har danskundervisningen ved siden af.

- På den måde sikrer vi, at der skabes et solidt fundament med basalt kendskab til det danske sprog, som kan anvendes og udbygges, når den pågældende person også kommer i gang med job eller praktik og taler med danske kollegaer, siger Hanne Pontoppidan.

Al erfaring viser, at et arbejde alene ikke giver et bedre dansk sprog, men at kombinationen af struktureret sprogundervisning og træning af sproget på arbejdspladsen er afgørende for indlæringen. Og at der skal være en rimelig balance mellem tidsforbruget på de to ting. Derfor skal arbejdspladsens ledelse og medarbejdere være klar til at påtage sig det sociale ansvar, som følger med at ansætte en person, der er i gang med at lære dansk, understreger formanden.

Konkret foreslår hun, at virksomhederne giver ikke-dansktalende ansatte en fast sprogmentor på arbejdet, og samtidig er muligheden for delejob oplagt, sådan at to indvandrere kan dele et job og på den måde kombinere med danskundervisning.

- Der er nogle forudsætninger for at lære dansk, som vi skal have på plads for nytilkomne, for al erfaring viser med al tydelighed, at det ikke bare går af sig selv, at indvandrere lærer dansk. Sker det ikke, bliver det dyrt for samfundet i længden og går ud over det enkelte menneske, hvis vi ikke sørger for at skabe muligheder for, at alle kan udnytte deres potentiale, siger Hanne Pontoppidan og tilføjer:

- Vi deler regeringens ambitioner om at forbedre integrationen, og vi bidrager gerne med vores erfaring og viden, så vi undgår at lave flere fejlskud.