- Det er direkte arrogant af regeringen at haste vigtig lovgivning som denne igennem, og de kører organisationerne ud på et sidespor. Det lever bestemt ikke op til de demokratiske idealer, vi ellers bryster os af i Danmark, når man ikke giver ordentlig tid til at høre relevante parter ved ny lovgivning, siger Hanne Pontoppidan.

 Normalt et nyt lovforslag i høring hos relevante organisationer fra fremsættelsen af lovforslaget, til Folketinget behandler det første gang. Men ikke denne gang, og det er en uskik, mener Hanne Pontoppidan.

- Når lovforslaget så oven i købet rammer oven i sommerferie for mange parter, så bliver diskussionen af lovforslagets konsekvenser ikke belyst ordentligt. Og det er ærgerligt,  lyder det fra formanden.

 Lovforslaget, som vil minimere asylansøgeres økonomiske råderum betragteligt, får nemlig store konsekvenser for den enkelte asylansøger, og lovforslaget kan i sidste ende være direkte kontraproduktivt, mener Hanne Pontoppidan.

- Jeg er reelt bekymret for, at den lave ydelse vil stresse asylansøgerne så meget, at de får sværere ved at lære dansk. De får simpelthen ikke den nødvendige ro til at tilegne sig det danske sprog, som i sidste ende er en vigtig forudsætning for at blive integreret i det danske samfund og eksempelvis få et arbejde, siger hun.