Den 1. april blev lønnen reguleret for ansatte i kommuner, på de statelige arbejdspladser og for privatansatte på almene virksomhedsoverenskomster. Stigningen i lønnen udløses som en del af overenskomstresultaterne fra 2021.

For Uddannelsesforbundets medlemmer på statslige arbejdspladser og for privatansatte på almene virksomhedsoverenskomster, stiger lønnen med en generel regulering på 1,48 procent som aftalt ved overenskomstforhandlingerne.

Derudover er der en stigning på 0,14 procent fra den såkaldte reguleringsordning. Den skal sikre, at lønstigninger ved private og offentlige overenskomstforhandlinger bliver nogenlunde lige store.

Derfor får medlemmer ansat på en statslig overenskomst eller almene virksomhedsoverenskomster samlet set en lønstigning på 1,62 procent.

For kommunalt ansatte vejledere og konsulenter og på kommunale sprogcentre og i ungdomsskolerne er lønnen steget med 0,3 procent.

Den næste regulering af lønnen er for alle de berørte grupper den 1. oktober 2023.

Hvad er reguleringsordningen?

Reguleringsordningen er med til at udjævne en del af lønforskellene mellem ansatte på det private og offentlige arbejdsmarked.

Du kan læse mere om ordningen i denne artikel fra Uddannelsesbladet