Blandt de elever i 9.-10. klasse, der har søgt ind på en uddannelse senere på året, har under hver femte søgt EUD. Det fremgår af tal for de unges søgning af ungdomsuddannelser og EUD, som Børne- og Undervisningsministeriet har offentliggjort. 19,4 procent af eleverne i 9. -10. klasse har søgt ind på EUD, mens det var 20 procent i 2022.

-Vi er som samfund nødt sætte massivt ind for at tale erhvervsuddannelserne op og få formidlet til børn og unge, at EUD giver mange interessante muligheder i en digitaliseret og grøn fremtid. Derfor skal den værdi, som erhvervsuddannelserne giver, være tydelig i undervisningen i grundskolen – allerede fra de mindste klasser, siger formand for Uddannelsesforbundet, Hanne Pontoppidan.

- I dag er der drypvise forsøg rundt om i landet for at få de mindre børn interesseret i EUD. Med der er brug for, at de håndværksmæssige uddannelser i højere grad bliver en del af lærerplanerne og får en helt anden synlighed i grundskolen fremover. Det er simpelthen nødvendigt, at børn, unge og forældre får meget mere viden om, hvilke muligheder uddannelserne giver, fortsætter hun.

Løft både EUD’s økonomi og image  

Hanne Pontoppidan peger på, at regeringen selv fremhæver i regeringsgrundlaget, at det er vigtigt at få sikret flere faglærte.

-Vi mangler fortsat at se, at der kommer handling bag regeringens ord. Der er nødt til ske investeringer i både værksteder og opkvalificering af en række af lærerne, hvis erhvervsskolerne for alvor skal være et attraktivt tilbud om uddannelse for de helt unge, siger Uddannelsesforbundets formand.

- Lige nu er erhvervsskolerne så meget under pres, at det mange steder er svært at få undervisningen til at hænge sammen, hvis en enkelt lærer er syg eller skal på kursus. Hvis det skal give mening at skabe en større opmærksomhed om EUD, så skal uddannelserne også kunne udstråle overskud. Ellers vil grundskolens elever heller ikke vælge EUD til fremover, siger Hanne Pontoppidan.

Hver femte forsvundet siden EUD-reform

Uddannelsesforbundet offentliggjorde i 2022 tal, der viste, at omkring hver femte lærerstilling på EUD er skåret væk, siden EUD-reformen trådte i værk i 2016. Tallene viste udviklingen fra 2. kvartal 2016 til 2. kvartal 2022 og viste et fald på omkring 1.000 lærerstillinger.

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier har efter påske offentliggjort en ny undersøgelse, der viste, at der blandt organisationens medlemsskoler er forsvundet i alt 800 stillinger i 2022.