Antallet af lærere er mere en halveret fra 2017 til 2022. Der er nu skåret helt ind til benet på VUC, så uddannelsesstederne flere steder står til at miste den kritiske masse og sikre en ordentlig kvalitet i undervisningen.

Sådan lyder et opråb fra Uddannelsesforbundet til politikerne på Christiansborg.

- Vi har som samfund en forpligtigelse til også at sikre, at de kortuddannede har reelle uddannelsestilbud. Ellers ender vi med et A- og B-hold i samfundet, siger Uddannelsesforbundets formand, Hanne Pontoppidan.

Kortuddannede skal løftes trods mange i job

Tal fra databasen Lønoverblik i staten viser, at der i sidste kvartal i 2017 var VUC-lærere svarende til 1391 årsværk, der underviste i AVU, FVU og andre funktioner på samme niveau. I sidste kvartal af 2022 var tallet faldet til 661.

Årsagerne til halveringen af lærerkræfterne har i høj grad to årsager. I 2019 afgav VUC de yngste kursister under 25 år til FGU-institutionerne, som samlede både de tidligere produktionsskoleelever og de yngste VUC-kursister under ét tag. Det betød, at en stor andel af lærerne på VUC blev overført til FGU. Fra 2. kvartal til 3. kvartal faldt antallet af lærer-årsværk med flere end 450.

“Denne gang er antallet af kursister på VUC kommet så langt ned, så det er utroligt kritisk.ˮ

I de seneste år har der været en yderligere nedgang i antallet af kursister på VUC, som blandt andet hænger sammen med manglen på arbejdskraft. Antallet af kursister på VUC har altid været lave i perioder med høj beskæftigelse og højere, når den generelle beskæftigelse i samfundet har været for nedadgående. 

- Denne gang er antallet af kursister på VUC kommet så langt ned, så det er utroligt kritisk. Aktiviteten på VUC har aldrig været så langt nede før. Der er brug for en hel ny politisk plan for, hvordan man kan sikre, at VUC fortsat kan være klar, når konjunkturerne vender, siger Hanne Pontoppidan.

Mangel på uddannelse er et samfundsproblem

En rapport fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE, viser, at der stadig er flere end 450.000 voksne, der er dårlige læsere. Rapporten viser også, at der er flere end 400.000, der mangler grundlæggende, almene færdigheder i matematik. Dertil kommer, at en stor gruppe af de voksne i Danmark har meget få IT-kompetencer.

- Vi har i årevis vidst, at der er en stor gruppe af de voksne i Danmark, som har brug for at få grundlæggende, almene færdigheder på plads. De voksne skal have samme muligheder for uddannelse som de unge, ellers risikerer vi, at vores samfund for alvor knækker, siger Hanne Pontoppidan.

“De voksne skal have samme muligheder for uddannelse som de unge, ellers risikerer vi, at vores samfund for alvor knækker.ˮ

Der er afsat en pulje på 13,4 millioner kroner i 2023 til nødlidende VUC’er på regeringens forslag til finanslov.

- Det er en hjælp for VUC’ernes økonomi her og nu, men pengene gør ikke for alvor uddannelsesstedernes økonomisk bæredygtig, siger Uddannelsesforbundets formand.

Uddannelsesforbundet udarbejdede sammen med Danske VUC & HF og Gymnasieskolernes Lærerforening 14 anbefalinger i 2021 til Christiansborg-politikerne og den tidligere S-regering. Her var blandt andet fokus på at afskaffe deltagerbetaling på AVU, hæve kvaliteten i ordblindeundervisningen og få ændret på taxametrene på flere områder.

De anbefalinger er blandt nogle af de ideer til initiativer, som Uddannelsesforbundet bringer videre i forbundets uddannelsespolitiske arbejde.