Regeringen og en række aftalepartier er nu enige om at hjælpe udbyderne af arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) til at komme godt igennem corona-krisen, som med faldende aktivitet har betydet faldende indtægter hos AMU-udbyderne.

Aftalen skal give AMU-udbyderne større økonomisk tryghed. Derfor vil staten give alle udbydere af AMU et særtilskud, hvis de oplever faldende aktivitet i 2020 sammenlignet med aktiviteten i 2019.

Det indeholder hjælpepakken

  • Tilsagn om økonomisk særtilskud ved faldende kursistaktivitet i 2020 sammenlignet med 2019.
  • Tilskud betales til hver udbyder med et beløb på 100.000 kroner per mistet års-kursist.
  • Særtilskuddet udbetales for den mistede aktivitet samlet set, det vil sige både for beskæftigede og for ledige. 
  • Tilskuddet beregnes og udbetales i januar 2021, når udbyderne har indberettet hele deres aktivitet for 2020. 
  • AMU-udbydere kan søge og modtage ekstra likviditet som lån hos Undervisningsministeriet, hvis det udgør en konkret udfordring frem til udmøntningen af særtilskuddet i januar måned 2021.

Det er både godt og nødvendigt, mener Uddannelsesforbundets formand, Hanne Pontoppidan.

- Jeg er rigtig glad for, at der nu er kommet en politisk løsning på det økonomiske krater, corona-krisen har efterladt området i. AMU er enormt hårdt ramt af nedlukningen, lyder kommentaren fra Hanne Pontoppidan, formand for Uddannelsesforbundet.

Hun er derfor glad for, at politikerne har lyttet til fagbevægelsen og deres nødråb om at holde hånden under AMU i en svær situation.

Stor aktivitet kan give nyt behov for hjælp 

Hanne Pontoppidan advarer dog om, at den hjælpende hånd kan skabe en lidt ”omvendt” problemstilling, når vi når hen til efteråret.

- Hjælpen er kærkommen. Men der er den spidsfindige ”hage” ved det, at hjælpen alene retter sig mod forskellen på aktiviteten i 2019 og 2020, som politikerne allerede nu bør være opmærksom på og forholde sig til, advarer forbundsformanden.

Viser det sig nemlig, at der kommer en meget stor aktivitet i efteråret, så vil skolerne ikke have kapacitet til at løfte opgaven med de nuværende medarbejdere. Samtidig vil den øgede aktivitet medføre, at redningsplanken ”skrumper ind”, da den kun dækker forskellen på årenes samlede aktivitet.

Hvis skolerne skal have medarbejdere nok til at løfte den større aktivitet, må de derfor ansætte flere – uden at have råd, vurderer Hanne Pontoppidan.

- Vi håber alle, at vi får godt gang i AMU-kurserne efter corona, men sker det, vil det så også betyde, at vi nok må gå til politikerne og bede om flere penge på trods af første redning, pointerer Hanne Pontoppidan og fortsætter:

- Heldigvis har politikerne med denne første redning allerede vist, at de er klar over, hvor afgørende en rolle AMU spiller, for at vi kan holde vores arbejdsstyrke opkvalificeret, og at de er villige til at sikre AMU. Det regner jeg også med, at de vil være senere, hvis en stor aktivitet skaber behov for en yderligere håndsrækning i en periode.