Lærerne på TEC, Roskilde Tekniske Skole og AMU Vest får ubetinget ret til betalt spisepause. Det er konsekvensen af det forlig, som de statsansattes forhandlingsfællesskab, CFU, har indgået på vegne af de faglige organisationer med Medarbejder- og Kompetencestyrelsen.

Betalt spisepause er en del af overenskomstresultatet

Hermed får Uddannelsesforbundet og en række andre faglige organisationer ret i, at en betalt spisepause er en del af de statslige overenskomster som følge af resultatet af OK18 – også selvom den lokale ledelse på en arbejdsplads har afskaffet spisepausen som en del af arbejdstiden. Det er netop det, som er sket på de to erhvervsskoler og AMU-centeret.

- Det har skabt store frustrationer for medlemmerne og mig, at ledelserne lokalt ikke ville anerkende overenskomstresultatet. Det er godt, at vi nu har fået sat retten til betalt spisepause igennem på alle Uddannelsesforbundets overenskomstområder. Og jeg er glad for, at vi på tværs af de faglige organisationer har haft et sammenhold og skabt et fælles pres, så der kunne findes en løsning, siger formand for Uddannelsesforbundet Hanne Pontoppidan.

Forliget betyder, at den voldgiftssag om spisepausen, som skulle begynde i slutningen af januar 2020 aflyses.

Træder i kraft til næste år

Ifølge forliget skal alle ansatte på en overenskomst med ret til betalt spisepause have denne ret senest fra den 1. august 2020.

- Jeg er ærgerlig over, at det først er fra august næste år, at uddannelsesstederne er forpligtede til, at spisepausen skal tælle som arbejdstid for medlemmerne. Jeg må dog også konstatere, at hvis vi havde gennemført voldgiftssagen, så ville en dommer med stor sandsynlighed have peget på samme tidspunkt som skæringsdato, siger Hanne Pontoppidan.

- Nu er det jo ikke forbudt for de lokale skoleledelser at indføre spisepausen som en del af arbejdstiden før 1. august 2020. Og det opfordrer jeg de lokale ledelser til at gøre, fortsætter Uddannelsesforbundets formand.