- Det er godt, at vi nu kan se selve lovforslagene. Der er muligheder for at gøre dette til et godt tilbud for de unge, men der er nogle ting i lovforslagene, som vi skal have rettet, siger Hanne Pontoppidan. 

 - Der er en del ting, vi har haft brug for at få mere præcise meldinger om, og det får vi nu. Men trods lovforslagene er der stadig områder, hvor der mangler en afklaring, siger formanden.

Ifølge forbundsformanden, der har nået en hurtig gennemlæsning af lovforslagene, er det positivt, at basisniveauet på FGU’en tilrettelægges mere fleksibelt, end Uddannelsesforbundet frygtede. Det betyder blandt andet, at der bliver mulighed for deltidsuddannelse i kombination med andre tilbud som skal være med til at forbedre de unges livssituation.  

Ender med halve forløb

Hanne Pontoppidan peger dog på, at det er problematisk, at der i forslaget til lovteksten ikke tages højde for at unge, som er stærkt ordblinde, har brug for hjælp til at klare sig udenfor skoletiden. Det samme gælder for eksempel også unge med psykiske funktionsnedsættelser.

Desuden undrer hun sig over, at der lægges op til, at der ikke skal være mulighed for at unge, der tager en KUU hos en ungdomsskole eller en daghøjskole, færdiggør uddannelsen på de skoler, hvor de er begyndt. De unge skal i stedes overflyttes til en FGU.

- Man kunne også nævne et fravær af opmærksomhed på betydningen af, at FGU-institutionerne har en solid vejledningsindsats. Selv om der er kommunale vejledning, har de unge også behov for vejledning under selve deres uddannelse, siger Hanne Pontoppidan.

Input fra tillidsvalgte

Lovforslagene om FGU’en skal stemmes igennem som lov i Folketinget inden sommerferien. Inden da har Uddannelsesforbundet , lederorganisationer og andre parter mulighed for at komme med input i høringsperioden, som slutter 21. februar.

-  Der kan siges meget mere både godt og skidt om lovforslaget, men nu vil vi bede de relevante sektionsbestyrelser og pædagogiske sammenslutningen om at komme med deres vurdering, og på den baggrund udfærdige forbundets høringssvar om lovforslagene, siger Hanne Pontoppidan.

I begyndelsen af marts holder Uddannelsesforbundet en række møder rundt i landet for tillidsrepræsentanter fra de skoleformer, som bliver berørt af FGU’en. Her vil konsekvenserne af lovforslagene blive drøftet.