Undervisningsministeriet har som led i erhvervsuddannelsesreformen igangsat en evaluering af EUX. Her har Uddannelsesforbundet siddet med i følgegruppen og har kommenteret på design af undersøgelsen og på evalueringens konklusioner. Vi har påpeget, at evalueringen er lavet meget tidligt, og at det derfor er et meget spinkelt grundlag, konklusionerne drages på, men vi mener alligevel, at evalueringen peger på nogle centrale udfordringer:

  • Det kan for nogen være vanskeligt at nå målene inden for tidsrammerne
  • Lærersamarbejdet om EUX bør prioriteres og styrkes
  • Der skal gøres en ekstra indsats for at udbrede kendskabet til EUX, hvis det skal lykkes at trække flere unge til erhvervsuddannelserne

Forligskredsen bag EUX skal nu behandle evalueringen, og Uddannelsesforbundet forventer at blive taget med på råd om de ændringer, der eventuelt måtte komme ud af drøftelserne i forligskredsen.

LÆS RAPPORTEN

Evaluering af eux