Ministeriet har offentliggjort nye frafaldstal på grundforløbet. Ved første øjekast ser det ud som om frafaldet er mindsket, og at frafaldet på EUX er særligt lavt.  Men vi har brug for mere viden – særligt om frafaldet i slutningen af GF2.

Rapporten bygger primært på data om hvordan frafaldet ser ud 3 måneder inde i de forskellige forløb. Ministeriets egen særkørsel viser, at frafaldet på GF2 stiger markant umiddelbart inden grundforløbsprøven, for de helt unge som har gennemført GF1.

Rapporten rejser mindst lige så mange spørgsmål som den besvarer:

  • Er frafaldsmønstret på GF2 ens for EUD og EUX?
  • Er det høje frafald blandt de unge i GF2 et generelt problem, eller dækker det fx over enkelte uddannelser hvor overgangskraven er så høje, at de unge ikke kan klare dem?

Uddannelsesforbundet har påpeget overfor ministeriet, at frafaldsdebatten skal ske på et ordentligt grundlag. Derfor skal der tilvejebringes data, som kan gøre os klogere på netop det store frafald i slutningen af GF2 blandt de elever der er optaget fra GF1.