FastholdelsesTaskforce er et fireårigt satspuljeprojekt, som blev afsluttet med en afslutningskonference d. 23.-24. maj. Projektets mål var at styrke kvaliteten og pædagogikken på erhvervsuddannelserne og skabe bedre uddannelsesmuligheder for udsatte unge, ved at udvikling og afprøvning af en række pædagogiske værktøjer.

Projektet har resulteret i en række inspirationsmaterialer, som sætter fokus på følgende:

  • Involverende kvalitetsudvikling - Praksisnær kvalitetsudvikling af undervisning - inspiration til proces og metode
  • Den sproglige dimension - Sproget som redskab til læring
  • Helhedsorienteret undervisning - Inspiration til at planlægge og gennemføre Helhedsorienteret undervisning
  • Progressiv læring - Tydelige mål og kontinuerlig feedback
  • Kollegial sparring - hvordan styrke god undervisning med kollegial sparring
  • Motivationspædagogik - metoder til at motivere elever i undervisningen
  • Pædagogisk ledelse - metoder til at styrke et godt pædagogisk undervisningsmiljø