Hvis der skal oprettes en ny institution, som skal koordinere de unges vej igennem ungdomsuddannelserne, sådan som ekspertudvalget for bedre veje til en ungdomsuddannelse nedsat af Undervisningsministeriet foreslår, er det afgørende, at den ikke indsnævrer viften af tilbud til de unge, er ny, ikke er en discount-udgave og er statsligt forankret. Sådan lyder Uddannelsesforbundets kommentar til ekspertudvalgets anbefalinger.

Forbundsformand Hanne Pontoppidan understreger, at der er fortsat er behov for en bred vifte af tilbud til de unge.

- Vi kan være bekymret for, at en ny samlet institution ikke har den rummelighed, som er nødvendig for at hjælpe alle de unge ind på en ungdomsuddannelse. De unge har jo vidt forskellig social og faglig bagage med. Det er afgørende at anerkende forskelligheden i de unges behov og understøtte forskelligheden i de eksisterende tilbud, der i dag på hver deres vis, når de unge, påpeger Hanne Pontoppidan.

Skal fungere som paraply 

Såfremt der oprettes en ny institution, må den ifølge Uddannelsesforbundet ikke oprettes på bekostning af de eksisterende tilbud.

- Hvis der etableres en ny institution, er det afgørende, at den fungerer som ramme for de eksisterende tilbud, og at de eksisterende tilbud bevares i deres nuværende form, så vi bibeholder viften af uddannelsesmiljøer og lærerkompetencer, som er nødvendige, for at alle unge får en ungdomsuddannelse, og så unge også i fremtiden kan få AVU, et produktionsskoleophold eller et daghøjskoleophold som en del af deres samlede tilbud.

- Vil man give ligeværdighed til tilbuddene, må man ikke stille en institution over de andre. Derfor skal en sådan institution være helt ny. Det må ikke være en eksisterende institution, som overtager rollen som paraplyinstitution over de andre, slår Hanne Pontoppidan fast.

Det er ifølge Uddannelsesforbundet med andre ord essentielt, at en eventuel ny institution udelukkende fungerer som organisatorisk ramme.

Et andet krav fra Uddannelsesforbundet er, at en sådan ny institution skal være statsligt forankret.

- På den måde sikrer vi de unge lige muligheder, uanset hvor i landet de bor, og vi sikrer, at der ikke er økonomiske barrierer for at sammenstykke de forskellige uddannelseselementer til ét hele for den unge, siger Hanne Pontoppidan.

Må afsættes nødvendige resurser

Hanne Pontoppidan påpeger, at koordinering og samarbejde kræver resurser, for at der er rum til det nødvendige arbejde med udvikling, planlægning og gennemførelse af uddannelsesforløb til de unge – både på lærer- og lederniveau. 

- Institutionen må ikke blive en discount-udgave. Skal det gøres, skal det gøres ordentligt. Og så må man afsætte de resurser, det kræver at oprette og køre institutionen, siger Hanne Pontoppidan.

Hun påpeger desuden, at besparelser vil indsnævre viften af tilbud.

- Vi frygter, at selv om man vil lægge fra land med et bredt tilbud, så vil man siden tænke i besparelser og svinge sparekniven, så udbuddet indsnævres betragteligt, hvis alle tilbud lægges under én ny paraplyinstitution, uddyber hun.

LÆS MERE

Få et overblik over Uddannelsesforbundets arbejde for at styrke og fastholde viften af forberedende tilbud