I de seneste år er sygefraværet blandt lærerne steget markant på især erhvervsskolerne, men også VUC, og undervisningsminister Ellen Traner Nørby (V) ser med stor alvor på udviklingen. Nu har ministeren også fået Uddannelsesforbundets indspil til, hvad sygefraværet kan skyldes, og hvordan det kan nedbringes. Det er resultatet af et møde mellem Uddannelsesforbundets formand Hanne Pontoppidan og ministeren.

- Det er vigtigt for mig at bringe lærernes virkelighed helt ind på ministerens bord, og hun tager problemstillingen meget alvorligt. Vi er enige om, at det ikke bare er en tragedie for de enkelte lærere, der oplever et stigende sygefravær, men at det også går ud over kvaliteten af undervisningen og den enkelte elev, siger Hanne Pontoppidan.

- Derfor skal der arbejdes målrettet for at klarlægge på de enkelte skoler, hvad stigningen i sygefraværet skyldes, og ledelsen bør i samarbejde med tillidsrepræsentanterne og arbejdsmiljørepræsentanterne finde en løsning. For den her stigning er helt uacceptabel, slutter hun.

Med tal fra Moderniseringsstyrelsen dokumenterede Uddannelsesbladet før sommerferien en markant stigning i lærernes på særligt erhvervsskolerne og VUC. Både det almindelige sygefravær, men også langtidssygefraværet var steget voldsomt, viste afdækningen.


Sagen vakte opsigt på Christiansborg, hvor Socialdemokraternes erhvervsuddannelsesordfører Mattias Tesfaye stillede spørgsmål til undervisningsministeren. Ministeren bedyrede herefter at tage sagen op med lederforeningerne for både erhvervsskolerne og VUC. Til mødet med Hanne Pontoppidan erklærede ministeren også, at det er udvikling, hun vil holde øje med.