Der er i alt afsat 4 mio. kr. fordelt ligeligt på to puljer på folkeoplysningsområdet. Der kan søges frem til den 19. oktober 2015 kl. 16.

2 mio. kr. ligger i Kulturstyrelsen og venter på ansøgninger fra folkeoplysende skoler og foreninger. Pengene vil blive uddelt i portioner mellem 15.000 og 200.000 kr. til mindre projekter, der handler om: 

 • Foreningers samarbejde med folkeskolen/åben skole.
  Projekter, der retter sig mod foreningslivets samarbejde med folkeskolen som led i den nye folkeskolereform.
 • Inddragelse af nye brugergrupper i folkeoplysningen.
  Projekter, der blandt andet har fokus på at inddrage nye brugergrupper f. eks. socialt svage børn, unge, nydanskere og andre. 

  

Øvrige kriterier

Når Kulturstyrelsen skal vælge mellem ansøgningerne vil de lægge vægt på:

 • At projektaktiviteterne har relation til de generelle formål for folkeoplysende virksomhed om fremme af demokratiforståelse og aktivt medborgerskab.
 • At den aktive målgruppe for projektet har en vis størrelse.
 • At effekten af projektet er af en væsentlig størrelse og evt. rækker ud over selve projektet.
 • At projektet har lokal forankring.
 • At det ansøgte beløb har en fornuftig størrelse set i forhold til ansøgningens samlede finansiering og til den samlede puljes størrelse.

   

Puljen til større tværgående udviklingsprojekter

De øvrige 2 mio. kr. er afsat til større tværgående udviklingsarbejder og rådgivningsvirksomhed primært med sigte på højskoler og sekundært med sigte på folkeoplysning. Der ydes alene tilskud til projekter på 200.000 kr. eller mere.

Vejledning til at søge om støtte