Nyheder

Du kan sortere Uddannelsesforbundets nyheder efter indholdstyper, emner og dato.

Nyhedstype
Emneord
Måned
År
03.10.2022
  • Værd at vide

Ordning for merkantile uddannelser gøres permanent

Det etårige hovedforløb for studenter i merkantile erhvervsuddannelser afskaffes. Elever med en gymnasial baggrund får dermed ret til et toårigt hovedforløb som alle andre på de merkantile erhvervsuddannelser.

26.09.2022
  • Værd at vide

Sæt dine særlige feriedage for næste ferieår i kalenderen

Husk, at du inden 1. januar 2023 selv kan fastlægge dine særlige feriedage, hvis du er ansat i staten. Du skal blot meddele dine ønsker til ledelsen, så I kan indgå en aftale om dagene.

23.09.2022
  • Vi mener

Både lærere og ledere oplever FGU-skolernes rammer og ressourcer er utilstrækkelige

Seks ud af ti FGU-lærere angiver, at der i mindre grad eller slet ikke er overensstemmelse mellem de krav, der stilles til dem, og de rammer og ressourcer, de har til rådighed. Det viser en ny rapport, der er en del af det evaluerings- og følgeforskningsprojekt om FGU’s første år, som Børne- og Undervisningsministeriet har sat i værk.

20.09.2022
  • Værd at vide

Halvdelen af lærerne på EUD og EUX ønsker at bruge digitale teknologier mere

Lærerne på erhvervsuddannelserne har i højere grad end gymnasielærerne taget digitale redskaber i undervisning i brug som følge af corona-nedlukningerne. Halvdelen af lærerne på EUD og EUX vil gerne bruge de digitale redskaber endnu mere. Der er behov for dialog mellem lærere og ledelse om, hvordan digitalisering bedst implementeres, lyder det fra Uddannelsesforbundet.

20.09.2022
  • Værd at vide

Tag stilling til brug af seniorbonus og seniordage inden 1. oktober

En række overenskomster har fået indføjet en seniorbonus, som enten kan bruges på ekstra fridage eller ekstra pensionsbidrag. Læs mere om, hvilke regler der gælder for dit ansættelsesområde.

14.09.2022
  • Vi mener

Vigtig og bred opbakning til bedre forhold på erhvervsskolerne

40 organisationer har fremlagt et fælles forslag om at give erhvervsskolerne et økonomisk løft. Der peges på, at det er nødvendigt sikre kvaliteten på erhvervsuddannelserne i langt højere grad, end det sker i dag, hvis flere unge i de kommende år skal kunne se sig selv vælge den uddannelsesvej.

09.09.2022
  • Vi mener

Behov for økonomisk redningskrans til både VUC og AMU

Uddannelsesforbundet har sammen med GL og Danske VUC & HF sendt en appel til regeringens støttepartier om at skaffe penge på næste års finanslov til VUC. Sammen med Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier og lederne på AMU-centrene har forbundet på samme måde sat fokus på AMU-området.

Foto: Henrik Sørensen
31.08.2022
  • Vi mener

Der mangler en nødvendig prioritering af faglærte og kortuddannede i finanslovsforslag

Der er behov for massive investeringer i VUC’er, AMU-centre, erhvervsskoler og FGU-institutioner for at kunne afbøde manglen på kvalificeret arbejdskraft og gøre Danmark klar til en grøn omstilling. Flere uddannelsessteder er allerede sat under skærpet økonomisk tilsyn. Røde tal på flere uddannelsessteder lurer forude, frygter Uddannelsesforbundet.

26.08.2022
  • Værd at vide

Vagtskifte på posten som forhandlingschef

Han har løst knaster ved forhandlingsbordene ved både de statslige, kommunale og private overenskomster både før og efter Uddannelsesforbundet blev til. Nu går vicesekretariatschef og forhandlingschef Jens Dam på pension. Ny forhandlingschef bliver Amalie Ferdinand.

23.08.2022
  • Vi mener

Der skal findes lokale løsninger på undervisning i kontroversielle emner

Sammen med en række skoleorganisationer har Uddannelsesforbundet sendt et brev til skolerne om at få sat fokus på dialog, for at få skabt tryghed og gode rammer for undervisning i for eksempel Muhammed-konflikten og andre kontroversielle emner. Organisationerne opfordrer desuden undervisningsministeren til at lade skolerne klare opgaven.