Da den statslige arbejdstidsaftale blev indgået ved OK21, blev det aftalt, at der skulle gennemføres parternes fælles vidensindsamling i 2023 og 2024. Det sker nu gennem en spørgeskemaundersøgelse (survey). Formålet med undersøgelsen er at indhente fælles viden om erfaringerne med samarbejdssporet fra ledelse og TR som lokale parter.

Alle statslige institutioner vil den 2. maj modtage et fælles link til undersøgelsen, som sendes til skolen/institutionen. Undersøgelsen er stilet til tillidsrepræsentant og ledelse, og den skal besvares i fællesskab.

Da undersøgelseslinket sendes til skolens mailboks, opfordrer vi dig som TR eller foreningsformand til at være opsøgende overfor ledelsen, for at I kan besvare undersøgelsen sammen.