Fra 1. januar i år overgik de sidste kommunale sprogcentre til A20 og er nu ved at høste de første erfaringer med, hvordan aftalen fungerer lokalt på de enkelte skoler. Ungdomsskolerne og enkelte kommunale sprogcentre har flere erfaringer, da A20 allerede erstattede Lov 409 i august 2021 på disse skoler. 

Survey på vej til TR’erne

I den kommende tid vil tillidsrepræsentanter på de kommunale sprogcentre modtage en survey, hvor sekretariatet spørger til implementeringsprocessen. 

Her vil være fokus på:

  • Samarbejdsbestemmelser
  • Opgaveoversigten
  • Gennemskuelighed efter A20
  • Mulighed for professionel dømmekraft
  • Udvikling af skolen og sammenhæng mellem tid og opgaver. 

Vi spørger også til, hvilke elementer i den centrale aftale der afviges ved aftale mellem tillidsrepræsentanten og lederen.

Bruges til det fremtidige arbejde

Sekretariatet indsamler det statistiske materiale og bruger besvarelserne til at støtte det lokale tillidsrepræsentantarbejde samt forbundets hovedbestyrelse og sektionsbestyrelsernes arbejde for lærernes vilkår. 

Ungdomsskoleområdet overgik til A20 ved skoleårets start, og du kan se resultatet af samme survey, som tillidsrepræsentanterne på ungdomsskoleområdet besvarede i september 2021

Er du tillidsrepræsentant på et kommunalt sprogcenter, kan du holde øje med den mail, der snart kommer til dig. I mailen finder du link til surveyen, hvor du kan kvalificere forbundets arbejde med din besvarelse.