Antallet af flygtninge fra Ukraine er lige nu mindre end forventet. Men der arbejdes på mange af Uddannelsesforbundets skoler med inddragelse af flygtninge i de eksisterende undervisningstilbud.

Sprogcentrene har en særlig opgave i forhold til danskuddannelse af indvandrere og flygtninge – både når de søger asyl, opholdstilladelse og arbejder i Danmark. Også andre undervisningstilbud er dog i spil.

Hvilke uddannelser kan optage ukrainske flygtninge?

Børne- og Undervisningsministeriet har lavet en oversigt over, hvordan flygtninge kan optages på Uddannelsesforbundets områder.

Se oversigten her

Nyansatte har samme vilkår som kollegerne

Som TR er der to ting, som er vigtige i forhold til vilkår for dine kolleger på skolen.

Med arbejdsgiverne er det afklaret, at vilkår for underviserne er de samme for undervisningen af ukrainske flygtninge, som gælder normalt.

Nye kolleger, som ansættes til undervisning af ukrainske flygtninge, har samme vilkår som alle andre kolleger. Overenskomsten gælder også for dem. Derfor skal de nye kolleger også være medlemmer i Uddannelsesforbundet.

Husk forskellen på frivillig og ansat

Frivillige har en vigtig rolle at spille i forhold til at bistå flygtningene, men de er frivillige. Det skal respekteres. De er ikke ansatte. Arbejdet som underviser, vejleder mv. er dækket af overenskomsten fuldt og helt.

Brug for rådgivning?

Har du brug for rådgivning i denne situation, kan du kontakte din konsulent i Uddannelsesforbundet.