Som TR kan du være forskellige steder i processen med at få omsat de statslige og kommunale arbejdstidsaftaler til lokale forhold.

Se nedenfor, hvilke spørgsmål og emner fra arbejdstidsaftalernes årshjul, som du skal have afklaret i disse uger.   

Skoler med overgang i august 2022

Arbejdstidsaftalen skal virke efter sommerferien fra august 22. Tiden er til sammen med kolleger og ledelsen på skolen at vurdere:

 • Hvor langt er I med samarbejdssporet? Har I sammen med ledelsen været igennem de centrale parters årshjul? Er I blevet inddraget, og har I fået den information om arbejdstid, som I har bedt om?   
 • Er der lavet skoleplan? Har kollegerne haft mulighed for at kvalificere den over for ledelsen? Er I på vej mod opgaveoversigter, som de er aftalt, og giver de mening?
 • Hvordan sikrer I, at arbejdstiden opgøres korrekt for hele normperioden? Har kollegerne alle opgaver med – også arbejdet udenfor skolen?
 • Er kollegerne med i processen? Og bakker de op om arbejdet?
   

Skoler med overgang i august 2021

Arbejdstidsaftalen har snart virket et år. Tiden er til sammen med kolleger og ledelsen på skolen at vurdere:

 • Hvordan sikrer vi, at arbejdstiden opgøres korrekt for hele normperioden? Har kollegerne alle opgaver med – også arbejdet uden for skolen?
 • Hvordan gennemfører vi samarbejdssporet år 2, så vi får gavn af de muligheder, det indeholder? Opgaveoversigten, skoleplanen og mødet om planen for kollegerne?
 • Skal lokale aftaler opsiges og genforhandles?
 • Hvad har vi lært i år 1 i forhold til næste normperiode? Er der transparens i ledelsens prioriteringer?
 • Opsamling af viden sammen med ledelsen. 

Skoler med overgang i januar 2022

Arbejdstidsaftalen har snart virket i fem måneder. Tiden er til sammen med kolleger og ledelsen på skolen at vurdere:

 • Hvordan sikrer vi, at arbejdstiden opgøres korrekt hvert kvartal? Har kollegerne alle opgaver med – også arbejdet uden for skolen? Bliver opgørelsen udleveret?
 • Holder opgaveoversigterne, eller har der været behov for ændringer? Hvad med balancen mellem tid, opgaver, undervisning og forberedelse?
 • Er der behov for et medlemsmøde for at gøre status?
 • Er der behov for at følge op i forhold til ledelsen?

Sådan kommer du godt i gang med arbejdstidsaftalen

Tag fat på din konsulent i forbundet og få rådgivning om dit arbejde med arbejdstidsaftalerne. 

Brug også dit netværk til de andre tillidsrepræsentanter i regioner og sektioner. Der er mange erfaringer at trække til dit arbejde lige nu. 

Find en TR-kollega her.