Skoler, der overgår til august 22

En stor gruppe skoler på statens område overgår til en ny arbejdstidsaftale i august 22. Det er derfor allerede nu tid til sammen med ledelsen at gå i gang med samarbejdssporet i arbejdstidsaftalen.

Her skal du som tillidsrepræsentant ifølge de centrale aftaler med LC og Moderniserings- og Kompetencestyrelsen i inddrages i et forpligtende samarbejde med den lokale ledelse. Det betyder, at du skal inddrages i arbejdet i arbejdet med det beslutningsgrundlag, der skal udarbejdes på skolerne, før der træffes beslutninger om prioriteringer i forhold til lærernes arbejdstid. Det er på den baggrund der derefter udarbejdes en skoleplan og opgaveoversigter til lærerne.

I den kommende tid vil alle TR'ere på skoler med overgang til ny arbejdstidsaftale i august 22 blive inviteret til et kursusforløb af Uddannelsesforbundet med inspiration til arbejdet med samarbejdssporet.