Her tæt på sommerferien er det vigtigt, at du som TR følger op på forberedelsen af næste skoleårs arbejdstid for kollegerne på arbejdspladsen. Den viden og de forståelser, som bør være resultatet af samarbejdet mellem TR og ledelsen om blandt andet skoleplanen, skal nu udmønte sig konkret i blandt andet opgaveoversigterne.

Lige nu er det tæt på, at opgaveoversigterne skal udleveres til lærerne. Det skal ske senest 5 uger før det nye skoleår, som begynder 1. august. Derfor skal alle lærerne have udleveret en opgaveoversigt senest den 27. juni.

Opgaveoversigten skal drøftes individuelt

Forinden skal indholdet i oversigten været drøftet mellem leder og hver enkelt lærer. Opgaveoversigten er lærerens ”tidsbudget” for arbejdet, som skal sikre, at der er sammenhæng mellem lærerens tid og opgaver. Opgaveoversigten skal også give et overblik over, at forholdet mellem undervisning og forberedelse er rimeligt.

Arbejdstidsaftalen bestemmer, at skoleårets planlagte tid til undervisning, estimeret tid til individuel forberedelse, estimeret tid til evt. opgaver, der planlægges senere, og estimeret tid til opgaver, som skønnes til mindst 60 timer, skal fremgå af oversigten.

Opgaveoversigten skal dermed give læreren et godt grundlag for at vurdere, om der er sammenhæng mellem tid og opgaver i det kommende skoleår. Arbejdstidsaftalen har bestemmelser om, hvordan opgaveoversigten kan ændres i løbet af skoleåret, hvis det bliver nødvendigt.

Få opgjort overtid når skoleåret slutter

En anden vigtig opmærksomhed er krav om opgørelse af lærernes præsterede arbejdstid. Den skal nu opgøres hvert kvartal, og ledelsen skal udlevere opgørelserne til lærerne.

Det betyder, at man som lærer mindst hver tredje måned får besked om, hvor mange af årets arbejdstimer, man bagudrettet har arbejdet. Opgørelsen er endelig og kan ikke reguleres bagud.   

Ved skoleårets afslutning skal overarbejde godtgøres med tillæg på 50 procent i afspadsering eller udbetaling.