Der er nu enighed mellem de statslige arbejdsgivere og Lærernes Centralorganisation om en ny arbejdstidsaftale for alle lærere på statens skoler, som efter lovindgrebet (lov 409) i 2013 ikke har haft en forhandlet arbejdstidsaftale. Hos Uddannelsesforbundet berør aftalen medlemmer på EUD, AMU, FGU, VUC, SKT og lærerne ved forsvaret.

Aftalen er et delforlig til OK21. Den kommer først til afstemning som en del af et samlet resultat ved OK21.

Vi vil eget gerne orientere jer om aftalens indhold, så I kan informere medlemmerne, og indkalder derfor til virtuelle møder:

Tilmeld dig til et af møderne:

Tirsdag den 19. januar kl. 12.00 til 15.00

Onsdag den 20. januar kl. 12.00 til 15.00

Torsdag den 21. januar kl. 9.30 til 12.30

Frist for tilmelding er fredag den 15. januar