I efteråret begynder arbejdet med implementeringen af arbejdstidsaftalen, som er aftalt ved OK21, på skolerne.

TR-arbejdet i forhold til den lokale ledelse på din arbejdsplads bliver nu meget konkret. Du og dine TR-kolleger skal også inddrage medlemmerne inden forhandlingerne med ledelsen.  

Få debat og opsamling  

Derfor afholder Uddannelsesforbundet et virtuelt kursus fredag den 27. august 12.30 til 16.00. Det er andet kursus for tillidsfolk i den nye arbejdstidsaftale på EUD, AMU, FGU og VUC. Kurset ligger i forlængelse er kurset i foråret.

Kurset er placeret, så det følger op på de informationsmøder, hvor LC og Medarbejder- og Kompetencestyrelsen sammen har informeret ledere og tillidsrepræsentanter på de statslige skoleområder om arbejdstidsaftalen. 

Deltage sammen med din ledelse

Vi opfordrer alle TR’ere på EUD,AMU,FGU og VUC til at deltage i både forbundets kursus og orienteringsmødet.  Orienteringsmødet handler om de forløb ledelser og tillidsrepræsentanter skal i gang med på skolerne. Hvis du og din ledelse ikke deltog i lignende møder før sommerferien, så er der stadig åben for tilmelding til møderne med LC og Medarbejder- og Kompetencestyrelsen.

Sådan tilmelder du dig

Tilmeld dig til Uddannelsesforbundets virtuelle kursus for alle statslige arbejdspladser Læs mere og tilmeld dig 

Tilmeld dig LC’s og Medarbejder- og Kompetencestyrelsens orienteringsmøder:

FGU den 18. august, kl. 15-17  Tilmeld dig her 

EUD og AMU den 19. august, kl. 10.-12.00 Tilmeld dig her 

VUC  den 26. august, kl. 11-13.00 Tilmeld dig her