I forbindelse med etableringen af FGU 1. august 2019 blev en lang række medarbejdere virksomhedsoverdraget, primært fra produktionsskoler og VUC.

Disse medarbejdere var garanteret minimum den samme faste løn som før virksomhedsoverdragelsen. For at sikre dette, skulle de pågældende have et såkaldt udligningstillæg, hvis deres nye faste løn umiddelbart var mindre end deres tidligere faste løn.

Desværre opstod der en uenighed om funktionstillægs status i forhold til udligningstillæg.

Denne uenighed fandt heldigvis en løsning med en aftale parterne imellem 1. februar i år. Medarbejder- og Kompetencestyrelsen har nu via STUK udsendt en vejledning til aftalen, således at institutionerne kan begynde at rette lønsammensætningen i overensstemmelse med vejledningen og eventuelt efterbetale løn.

Ændringer af lønsammensætningen skal være gennemført, således at eventuelle ændringer fremgår af lønsedlen ultimo september.

Tillidsrepræsentanterne på FGU er blevet detaljeret orienteret om ovenstående i en mail af 5. august.